Danish Healthtech er medfinansieret af Uddannelses- og Forsknings-ministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.


Idéudviklingsdag: Forebyg indlæggelser af børn via teknologi

Der er et stigende behov for at forebygge indlæggelser blandt børn mellem 0-2 år. Opdag og udforsk nye teknologiske løsninger sammen med offentlige og private aktører.

30% af danske raskfødte børn bliver behandlet på et sygehus, inden de fylder 15 måneder. En femtedel af de børn bliver indlagt til ’observation’. Det betyder, at børnene bliver sendt hjem fra hospitalet uden at have fået en diagnose. Børn af sårbare familier har en øget risiko for at blive indlagt, det er derfor vigtigt at have fokus på denne målgruppe og deres udfordringer, hvis indlæggelser blandt 0-2-årige skal forebygges.

Det er en voldsom oplevelse for både børn og forældre, når børn bliver indlagt, og oplevelsen kan sætte spor langt ind i voksenlivet. Samtidig løbes der stærkt på landets hospitaler, og der er ikke kapacitet og sengepladser nok. Kommunen har desuden en stor andel af medfinansiering, når børn under to år indlægges. Der er derfor bred interesse for at forebygge indlæggelser af børn.

Formålet med dagen

Idéudviklingsdagen den 13. juni sætter fokus på, hvordan teknologi kan forebygge indlæggelser af 0-2-årige børn af sårbare familier. Formålet med dagen er at samle private og offentlige aktører for i fællesskab at udtænke nye løsninger på, hvordan teknologi kan forebygge, at børn af sårbare familier oftere indlægges sammenlignet med børn af ikke sårbare familier.

Deltagere på dagen er bl.a. sundhedsfagligt personale (sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere) samt repræsentanter fra private virksomheder, der arbejder med teknologi til sundhedsvæsenet.

Succesfuld teknologi tager udgangspunkt i reelle behov og er forankret i organisationen. Ved brug af systematisk innovation vil projektet i samarbejde med borgere, offentlige og private aktører omsætte idégenerering og idéudvikling til konkrete løsninger, som kan udvikles, testes i relevante omgivelser og evt. implementeres i samarbejde med Odense Universitetshopsital (OUH) og Svendborg Kommune.

Projektet er et innovationsprojekt i regi af innovationsnetværket Danish Healthtechog løber i perioden februar 2019 – november 2020. Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Målgruppe

Private virksomheder der arbejder med borgervendte og tværsektorielle teknologier samt offentlige aktører, videninstitutioner og frivillige foreninger, der arbejder med sårbare familier.

Udbytte

  • Systematisk innovation i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører
  • Indsigt i muligheden for at anvende teknologi i nye områder
  • Vidensdeling
  • Netværk

Program

Programmet for dagen opdateres løbende og kan ses her: https://www.conferencemanager.dk/Ideudviklingsdag/program.html

Kontaktperson:
Camilla Panduro Nielsen, Projektleder
Syddansk Universitet Health Informatics and Technology
+ 45 6550 4330

juni 13 @ 10:00
10:00 — 15:00

Public Intelligence – Billedskærervej 17 – 5230 Odense M

Camilla Panduro Nielsen

Tilføj Kalender

Luk menu
Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få udvalgte nyheder og invitationer fra Danish Healthtech direkte i din indbakke.