Vi bringer sundhedsvæsen, forskere og virksomheder sammen om nye muligheder
Hele Danmarks innovationsnetværk for sundheds- og medicoteknologi
Vi har fokus på forebyggelse, diagnostik, behandling og genoptræning

Seneste nyheder

Danish Life Science Cluster

Innovationsnetværket Danish Healthtech er afsluttet, men samarbejdet fortsætter i den nye nationale sundhedsklynge: Danish Life Science Cluster. Du kan allerede nu lære mere på informationssiden og tilmelde dig nyhedsbrevet.

Næste arrangementer

Innovationsnetværket Danish Healthtech formidler væsentlig viden fra aktiviteter, partnere og samarbejdspartnere.

Matchmaking & videndeling

Vi organiserer match og er bindeleddet mellem virksomheder, forskere og klinikere

Internationalisering

Vi styrker virksomheders kompetencer
indenfor internationalisering og netværksrelationer

Samarbejdsprojekter

Vi tilbyder samarbejdsprojekter som bygger videnbro mellem virksomheder og videninstitutioner