Danish Healthtech er medfinansieret af Uddannelses- og Forsknings-ministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Vi bringer sundhedsvæsen, forskere og virksomheder sammen om nye muligheder
Hele Danmarks innovationsnetværk for sundheds- og medicoteknologi
Vi har fokus på forebyggelse, diagnostik, behandling og genoptræning

Seneste nyheder

Danish Healthtech

er et nationalt innovationsnetværk, der bygger bro mellem virksomheder og universiteter.
Vi styrker det nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundhedsteknologi og fremmer samarbejdet mellem
private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet.

Næste arrangementer

Innovationsnetværket Danish Healthtech formidler væsentlig viden fra aktiviteter, partnere og samarbejdspartnere.

Matchmaking & videndeling

Vi organiserer match og er bindeleddet mellem virksomheder, forskere og klinikere

Internationalisering

Vi styrker virksomheders kompetencer
indenfor internationalisering og netværksrelationer

Samarbejdsprojekter

Vi tilbyder samarbejdsprojekter som bygger videnbro mellem virksomheder og videninstitutioner

Luk menu
Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få udvalgte nyheder og invitationer fra Danish Healthtech direkte i din indbakke.