Vi tilbyder

Innovationsnetværket Danish Healthtech arbejder med matchmaking og videndeling, samarbejdsprojekter samt internationale aktiviteter.

Danish Healthtech er et af 17 nationale innovationsnetværk i Danmark, som arbejder for:

  • At styrke videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder om forskning, udvikling og innovation
  • At styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer), og derigennem fremme videnbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet.

Innovationsnetværket Danish Healthtech er en del af Innovationsnetværk Danmark Programmet under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Matchmaking & videndeling

Vi organiserer match og er bindeleddet mellem virksomheder, forskere og klinikere. Du kan møde virksomheder, forskere, klinikere og andet sundhedspersonale på Innovationsnetværket Danish Healthtechs konferencer, gåhjemmøder, seminarer og workshops og udvide dit netværk. 

 

Internationalisering

Vi styrker virksomheders kompetencer til internationalisering og netværksrelationer. Innovationsnetværket Danish Healthtech kan hjælpe dig med at etablere kontakt til videninstitutioner, virksomheder og netværk på en række internationale markeder. Vi understøtter også etablering af internationale samarbejder, herunder EU-projekter.

Samarbejdsprojekter

Vi tilbyder samarbejdsprojekter som styrker virksomheders samspil og videnudveksling med universiteter og GTS-institutter. Derigennem øger innovationsnetværket Danish Healthtech innovation og vækstpotentiale. Samarbejdsprojekterne har fokus på bedre og billigere forebyggelse, diagnostik og behandling.

Innovationsnetværket hjælper med at koble virksomheder, forskere og klinikere sammen og skabe videndeling på tværs af aktører.