Hvad er Danish Healthtech?

Innovationsnetværket Danish Healthtech fokuserer på sundhedsteknologi. Fokusområdet spænder fra regulerede hospitalsudstyr over personbårne løsninger til velfærdsteknologiske løsninger i sundhedssektoren og hjemmet. 

Disse områder har en fællesnævner: digitalisering og sundhedsdata.

Innovationsnetværket arbejder inden for temaerne:

  • Bedre og billigere forebyggelse, diagnostik og behandling
  • Personlig behandling med fokus på sundhedsteknologiske udstyr
  • Borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
  • Fysisk og mental sundhed

Innovationsnetværket fokuserer på de teknologiske muligheder indenfor:

  • Personaliserede teknologier – herunder additiv fremstilling (3D print)
  • Digitalisering – herunder bedre udnyttelse af sundhedsdata og adfærdsdata (big og small data)
  • Internet of Things – herunder wearables og sensorteknologi

Netværkssekretariat

Du er altid velkommen til at kontakte os i netværkssekretariatet. Du kan ringe, skrive eller komme forbi. Har du har spørgsmål, forslag til samarbejde, projekter eller andet input, så hører vi gerne fra dig.

Søren Parmar-Sielemann

Direktør og netværksleder

+45 29327470

Trine Middelbo

Co-netværksleder

+45 28758348

Alina Hansen

Konsulent

+45 60540985

Julie Justi Andreasen

Konsulent

+45 26207656

Mette Thiel

Kommunikationsansvarlig

+45 20585138

Partnerkreds

Innovationsnetværket Danish Healthtech er en del af et nationalt økosystem, der er bygget op over ti år. Innovationsnetværket består af et stærkt partnerskab med de fire regioner: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Det sikrer adgang til klinisk samarbejde i det brede sundhedsvæsen. Derudover sikrer fem universiteter, to GTS-institutter og partnerkredsen stærke videnpartnere.

Desuden deltager en lang række kommuner, som er dedikerede medlemmer af de regionale klynger. Det sikrer, at der bygges videnbro mellem de forskellige sektorer, hvilket er essentielt for de udfordringer, vi står overfor i forhold til forebyggelse og borgernær teknologi.

Søren Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Tenna Andreasen

Adm. direktør

MedTech Innovation Consortium, MTIC

Henning Langberg

Direktør

Copenhagen Healthtech Cluster

Bo Christensen

Direktør

Life Science Innovation

Uffe Koch Wiil

Professor

TEK Innovation, Syddansk Universitet

Andy Drysdale

Program Manager

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Charlotte Villadsen

Chefkonsulent

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Trine Winterø

Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer

Københavns Universitet

Jan Eiersted Molzen

Kontorchef, Off. og privat samarbejde

Danmarks Tekniske Universitet

Henrik Hassing

Teknisk chef

FORCE Technology

Jeppe Skinnerup Byskov

Sektionsleder

Teknologisk Institut

Styregruppe

Innovationsnetværkets styregruppe består af centrale videninstitutioner, virksomheder og erhvervsorganisationer, der skal sikre, at innovationsnetværket forbindes bredt til omverdenen, og at resultaterne formidles til en bred kreds af virksomheder. 

Styregruppen har den overordnede ledelse og fører tilsyn med Innovationsnetværket. Den påser, at arbejdet ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med innovationsnetværkets strategi; Retningslinjer for Innovationsnetværk samt lovgivningen

Thomas Bech Hansen

Styregruppeformand.
Executive VP

FORCE Technology

Camilla Sortsø

Næstformand. Ph.D. COO & Head of Science and Research

Liva Healthcare

Tenna Korsbek Andreasen

Adm. direktør

MTIC

Dorte Stigaard

Innovationsdirektør

Aalborg Universitet

Kasper Hallenborg

Institutleder

Syddansk Universitet

Claus Erichsen Kudsk

Centerchef

Teknologisk Institut

Tanja Thybo

Forskningschef

Diabetesforeningen

Henrik Jespersen

Senior VP

Systematic

Michael Hasenkam

dr. med., Professor

Aarhus Universitetshospital

Thomas Damkjær Petersen

Formand

IDA Ingeniørforeningen