Danish Healthtech er medfinansieret af Uddannelses- og Forsknings-ministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Internationalisering

Innovationsnetværket Danish Healthtech medvirker til at styrke virksomheders internationale kompetencer og netværksrelationer.

  • Du kan få hjælp til at etablere dialog og samarbejde på udvalgte markeder
  • Du kan deltage i rejser til udenlandske videnmiljøer, netværk og klynger
  • Du kan få hjælp til at etablere internationale konsortier om forskning, udvikling og innovation, via kontakt til virksomheder, forskere og klinikere.

Innovationsnetværket Danish Healthtech fokuserer på de mest betydende internationale markeder for sundhedsteknologiske virksomheder. Det er markeder, hvor partnerne bag netværket allerede har vist en god track-record og har opbygget stærke netværksrelationer. 

Innovationnetværkets vil også arbejde med andre markeder på ad-hoc basis, hvor der er gode kontakter og erfaringer med Danmarks Innovationscentre, som eksempelvis Tyskland, Israel og USA.

Innovationsnetværket Danish Healthtech samarbejder med netværkene Kent Surrey Sussex Academic Health Science Network og West of England Academic Health Science Network i Storbritannien. Vidensamarbejdet giver adgang til et stort marked, som er interessant for danske virksomheder.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Også inden for sundhed er der gode muligheder for danske virksomheder, som kan bidrage med produkter og services, der kan digitalisere og automatisere. 

Tyskland står i samme situation som vi gør i Danmark. De har en aldrende befolkning og mangel på kompetent og uddannet arbejdskraft i sundheds- og socialområdet. En af måder at imødekomme udfordringen på, er at udnytte mulighederne i digitale løsninger.

Det tyske marked er meget anderledes end det danske. Gennem projekter, som innovationsnetværkets parter står for, kan du få indsigt i de udfordringer, du skal kende, inden du satser på yderligere samarbejde i Tyskland. 

ILDA-Care

Dansk-tysk samarbejde om intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser indenfor hjemmepleje - og plejehjemsektoren. ILDA-Care (Intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser i hjemmepleje- og plejehjemsektoren) er et dansk-tysk samarbejde mellem Welfare Tech og den tyske klynge BioRegio STERN fra Baden-Württemberg. ILDA-Care er støttet af Baltic Sea Region - Innovation Express. Læs mere om ILDA-Care

Innovationsnetværket Danish Healthtech samarbejder med Med TechBridge og innovationscentrene i hhv. Boston og Sollicon Valley.

Læs mere om det amerikanske marked i præsentationen Complexity of the US Market og i rapporten MedHub in US.

Gennem samarbejde med andre klynger og netværk i de nordiske lande, har partnerne i Danish Healthtech projekter, der understøtter danske virksomheders adgang til viden og konsortiedannelse i Norden. 

Digital Health & Care 4.0

Nordisk klynge-til-klynge-samarbejde, der via markedsindsigt, netværk og produktpræsentationer støtter nordiske SMV’er i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked. Projektet støttes af statsministrene i de fem nordiske lande under initiativet Nordic Solution to Global Challenges. Welfare Tech er lead. Download projektbladet Digital Health & Care 4.0.

DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) introducerer begrebet 'Learning Innovation Unit' (LIU). Et koncept, der skal udvikles i projektperioden. DISH retter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet. DISH-projektet medfinansieres af Eramus programmet under EU. Welfare Tech er partner. Læs mere om DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health. 

NorCare

NorCare er et nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland, med fokus på implementering af velfærdsteknologi i de nordiske lande. NorCare (Nordic Home Care Cluster Platform) er et nordisk samarbejde mellem virksomhedsklyngerne Welfare Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Business Region Gothenburg/All age Hub og Oulu Health. Formålet med projektet er at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder igennem videndeling om markeder, matchmaking og samarbejds- og innovationsprojekter. NorCare er støttet af the Baltic Sea Region - Innovation Express. Welfare Tech er lead. Læs mere om NorCare. Projektet af afsluttet pr. 31.06.19. 

Gennem samarbejde med andre klynger og netværk i Spanien, har partnerne i Danish Healthtech projekter, der understøtter danske virksomheders adgang til viden og konsortiedannelse i Spanien.

Demtech

Dansk-catalansk samarbejde med fokus på teknologibaseret demenspleje.
DEMtech (Teknologibaseret Demenspleje) er et dansk-catalansk samarbejde mellem Welfare Tech og den catalanske klynge Mental Health Cluster. Formålet med projektet er at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder gennem videndeling om det catalanske marked, matchmaking, samarbejde og innovationsprojekter. DEMtech støttes af Baltic Sea Region - Innovation Express. Projektet er afsluttet pr. 31.06.19. 

Forløb omkring det israelske marked er under udvikling. Kontakt os gerne allerede nu, hvis du har interesse i Israel.

Vi samarbejder med Danmarks Innovationscenter i Israel.

Deltag i AI Health Master Class i Tel Aviv

Du kan deltage i en intensiv workshop i et af de ledende AI hubs i Israel den 8. - 12. september 2019. Workshoppen er arrangeret af Innovation Centre Denmark i Tel Aviv, Copenhagen Healthtech Cluster og Danish Healthtech. Find mere information og link til ansøgning.

Luk menu
Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få udvalgte nyheder fra Danish Healthtech direkte i din indbakke.