Danish Healthtech er medfinansieret af Uddannelses- og Forsknings-ministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Internationalisering

Innovationsnetværket Danish Healthtech medvirker til at styrke virksomheders internationale kompetencer og netværksrelationer.

  • Du kan få hjælp til at etablere dialog og samarbejde på udvalgte markeder
  • Du kan deltage i rejser til udenlandske videnmiljøer, netværk og klynger
  • Du kan få hjælp til at etablere internationale konsortier om forskning, udvikling og innovation, via kontakt til virksomheder, forskere og klinikere.

Aktiviteterne er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Innovationsnetværket Danish Healthtech fokuserer på de mest betydende internationale markeder for sundhedsteknologiske virksomheder. Det er markeder, hvor partnerne bag netværket allerede har vist en god track-record og har opbygget stærke netværksrelationer. 

Innovationnetværkets arbejder også med andre markeder, hvor der er gode erfaringer og sammen med bl.a. Danmarks Innovationscentre, som eksempelvis Tyskland, Israel og USA.

Gennem samarbejde med andre klynger og netværk i de nordiske lande, har partnerne i Danish Healthtech projekter, der understøtter danske virksomheders adgang til viden og konsortiedannelse i Norden.

Digital Health & Care 4.0

Nordisk klynge-til-klynge-samarbejde, der via markedsindsigt, netværk og produktpræsentationer støtter nordiske SMV’er i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked. Projektet støttes af statsministrene i de fem nordiske lande under initiativet Nordic Solution to Global Challenges. Welfare Tech er lead.

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) introducerer begrebet ‘Learning Innovation Unit’ (LIU). Et begreb, der skal udvikles i projektperioden. DISH retter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle i forhold til anvendelse af digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.
DISH-projektet er medfinansieret af Erasmus-programmet under EU. Welfare Tech er partner. Se mere her.

NorCare (afsluttet)

Nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland, der har haft fokus på implementering af velfærdsteknologi i de nordiske lande. NorCare (Nordic Home Care Cluster Platform) var et nordisk samarbejde mellem virksomhedsklyngerne Welfare Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Business Region Gothenburg/All age Hub og Oulu Health. Formålet med projektet var at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), igennem videndeling om markeder, matchmaking og samarbejds- og innovationsprojekter. NorCare var støttet af the Baltic Sea Region – Innovation Express. Welfare Tech var lead. Se mere her.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Også inden for sundhed er der gode muligheder for danske virksomheder, som kan bidrage med produkter og services, der kan digitalisere og automatisere inden for sundhedssektoren.

Det tyske marked er meget anderledes end det danske. Gennem en række projekter, som innovationsnetværkets partnere står for, kan du få indsigt i de udfordringer, du skal kende til, inden du satser yderligere på samarbejde i Tyskland.

Tyskland står i samme situation, som vi gør i Danmark. De har en aldrende befolkning og mangel på kompetent og uddannet arbejdskraft i sundheds- og socialområdet. En måde at imødekomme udfordringen på er at udnytte mulighederne i digitale løsninger.

ILDA-Care (afsluttet)

Dansk-tysk samarbejde om intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser inden for hjemmepleje- og plejehjemsektoren. ILDA-Care (Intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser i hjemmepleje og plejehjemsektoren) var et dansk-tysk samarbejde mellem Welfare Tech og den tyske klynge BioRegio STERN fra Baden-Württemberg. ILDA-Care var støttet af Baltic Sea Region – Innovation Express. 

Innovationsnetværket Danish Healthtech samarbejder med klynger og innovationsnetværk i Storbritannien.

Vidensamarbejdet giver adgang til et stort marked, som er interessant for danske virksomheder. Kontakt netværkssekretariatet for mere information.

Sammen med Innovation Centre Denmark i Tel Aviv og Copenhagen Healthtech Cluster har Danish Healthtech sat fokus på Israel igennem et videns- og innovationsforløb på AI og sundhedsinnovation. Dette er blandt andet sket igennem en AI Health Masterclass i Israel, hvor deltagerne kunne møde og lære fra nogle af de bedste forskere og praktikere i kunstig intelligens.

Forløbet omkring det israelske marked er fortsat under udvikling. Kontakt os gerne, hvis du har interesse i Israel.

Innovationsnetværket Danish Healthtech samarbejder med MedTech Bridge og med de to innovationscentre i henholdsvis Boston og Silicon Valley.

Læs mere om det amerikanske marked i præsentationen Complexity of the US Market og i rapporten MedHub in US.

DEMtech (afsluttet)

Gennem samarbejde med andre klynger og netværk i Spanien, har Danish Healthtechs partner Welfare Tech haft et projekt, der understøtter danske virksomheders adgang til viden og konsortiedannelse i Spanien.

I det dansk-catalanske samarbejde med fokus på teknologibaseret demenspleje, DEMtech (Teknologibaseret demenspleje) arbejdede Welfare Tech og den catalanske klynge Mental Health Cluster sammen. Formålet med projektet var at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder gennem videndeling om det catalanske marked, matchmaking, samarbejde og innovationsprojekter. DEMtech blev støttet af Baltic Sea Region – Innovation Express. Se mere her.

Luk menu
Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få udvalgte nyheder og invitationer fra Danish Healthtech direkte i din indbakke.