Om innovationsnetværket

Innovationsnetværket Danish Healthtech er baseret på et unikt partnerskab inden for sundhedsteknologi.

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor, medvirker innovationsnetværker sammen med førende forskere til i fællesskab at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfundet.

Det sikrer let adgang for små og store virksomheder til relevante videninstitutioner på tværs af Danmark.

Aktiviteterne er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervsstyrelsen samt
privat medfinansiering fra virksomheder. 

Danish Healthtechs vision er at:
Bidrage til bedre sundhed for borgerne gennem nyttiggørelse af viden til løsninger inden for sundhedsteknologi.

Danish Healthtechs mission er at:
Bidrage til vækst og innovation ved at etablere videnbro-aktiviteter, der kobler forskning og ny viden sammen med private virksomheder og offentlige initiativer. Det gør vi på tværs af hele sundhedssektoren og med fokus på både forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering.

Danish Healthtechs mål er at:

 • Realisere vækstpotentialet i virksomhederne med baggrund i ny viden, der inspirerer virksomheder til at udvikle innovative og nyttige løsninger
 • Tilgodese sundhedsvæsenets efterspørgsel på ny teknologi ved at facilitere videnbro-aktiviteter og inddrage brugere og borgere
 • Etablere stærkt tværregionalt samarbejde med regionalt afsæt og national rækkevidde
 • Styrke internationale samarbejdsrelationer med forskningsgrupper, klynger og netværk.

Innovationsnetværket Danish Healthtech er baseret på et tæt samarbejde mellem fire regionale klynger for sundhedsteknologi: Life Science Innovation, Medtech Innovation Consortium, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster. Samtidig er innovationsnetværket Danish Healthtech en sammenlægning af de to innovationsnetværk: MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi . Dermed repræsenterer innovationsnetværket Danish Healthtech en forenkling og konsolidering af de eksisterende strukturer.

Innovationsnetværkets dedikerede kernepartnerkreds består af universiteterne: Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet, samt instituterne: FORCE Technology og Teknologisk Institut. De udgør tilsammen de fremmeste forsknings- og videnkompetencer i Danmark inden for innovationsnetværkets Danish Healthtechs fokusområder.

Innovationsnetværket Danish Healthtech samler kompetencerne for at udvikle teknologi, der støtter og hjælper det enkelte menneske eller patientgruppe og giver bedre forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering. Udviklingen af sundhedsteknologi har tidligt i udviklingsfasen behov for samarbejde med brugere og sundhedsprofessionelle. Der er et stigende behov for at komme hurtigt ud på markedet med veldokumenterede løsninger. Ligesom data og digitalisering spiller en stadig større rolle. Innovationsnetværket Danish Healthtech accelererer videndeling mellem virksomheder og vidensinstitutioner og fremmer samarbejdet med sundhedsprofessionelle.

Innovationsnetværket Danish Healthtech bygger videre på allerede identificerede styrkepositioner og potentialer i det danske samfund ved at koordinere regionale initiativer og øge transparensen på sundhedsinnovationsområdet. 

Læs den samlede strategi for Danish Healthtech 2019-2020

Det faglige fokus er rettet mod udvalgte udfordringer i det danske sundhedsvæsen og retter sig mod forebyggelse, diagnostik og behandling

Personlig behandling med fokus på sundhedsteknologiske udstyr:

 • Målrettet behandling ved hjælp af sundhedsteknologiske løsninger
 • Implantater og medicinsk udstyr baseret på additiv fremstilling/3D-print

Borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen:

 • Intelligent brug af sundhedsdata med brug af kunstig intelligens (AI)
 • Wearables fra forbrugselektronik til medicinsk udstyr
 • Lighed i sundhedsvæsenet gennem innovativ teknologi
 • Forbedring af sundhedsteknologiske produkter med brug af visual data analytics

Fysisk og mental sundhed:

 • Sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed
 • Forebyggelse og prædiktiv sundhed
 • Sikre lighed i sundhed – det borgernære sundhedsvæsen
 • Bedre brug af danske sundhedsdata
 • Personaliseret behandling

Innovationsnetværket Danish Healthtechs fokus er på sundhedsteknologi. Det spænder fra det regulerede hospitalsudstyr over personbårne løsninger til velfærdsteknologiske løsninger i sundhedssektoren og hjemmet. Disse områder er bundet sammen af digitalisering og sundhedsdata.

Netværket fokuserer blandt andet på de teknologiske muligheder, der er i:

 • Personaliserede teknologier – herunder additiv fremstilling
 • Digitalisering – herunder bedre udnyttelse af sundhedsdata og adfærdsdata (big og small data)
 • Internet of Things – herunder wearables og sensorteknologi