Danske sundhedsløsninger efterspurgt i internationale projekter

International generel

En pludselig blank kalender, som følge af COVID-19-nedlukningen, blev startskuddet på en særdeles aktiv periode hos Danish Healthtechs partner Welfare Tech. Hele 5 ansøgninger til Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation, er indsendt og to store danske ansøgninger. Det er frugten af flere års strategisk arbejde, der nu skal åbne døre til nogle af Europas bedste videnmiljøer.

Mens store arrangementer blev lukket ned, blev der sat turbo på fundraising til nye udviklingsprojekter, som skal åbne døre for danske virksomheder. Welfare Tech fik – som alle andre – vendt op og ned på forårets planer som følge af COVID-19.

Hele 5 Horizon 2020 ansøgninger er blevet indsendt i foråret og to store danske ansøgninger til hhv. Industriens Fond og Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Vi er utroligt stolte over at have leveret denne præstation og ikke mindst stolte over at være inviteret ind i nogle stærke konsortier med nogle af Europas førende sundheds- og life science klynger, siger Søren Parmar-Sielemann, vicedirektør i Welfare Tech.

Stærke partnerskaber
At Welfare Tech er blevet inviteret med i 5 Horizon 2020 projekter skyldes et årelangt strategisk arbejde, hvor Welfare Tech har positioneret sig som en troværdig samarbejdspartner og en stærk dansk klynge i Europa inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

Det er en lang rejse at komme med i konsortier til EU. Det handler om at få vist, hvad klyngen og dens medlemmer i Danmark kan, når vi taler om digital sundhed og borgere i eget hjem, og få det bredt ud i hele Europa. Det er vi mange, der samarbejder om. Udover Welfare Tech er det også Healthcare Denmark og andre aktører, som i stor stil har været med til at skabe fokus og opmærksomhed på, at vi i Danmark har gang i nogle meget interessante ting, når vi taler om digital sundhed. Senest har danske virksomheder, kommuner og regioner vist, hvordan de med lynets hast har kunne sadle om og håndtere COVID-19-situationen, siger Karen Lindegaard, internationaliserings manager i Welfare Tech.

Netop COVID-19-krisen har været afsættet til to af Horizon 2020-projekterne. De skal fokusere på at modne og skalere danske virksomheders innovative løsninger til det europæisk marked.

Åbner døre til partnere og den nyeste forskning
I Danish Healthtech samarbejder vi i regi af vores partner Welfare Tech med nogle af Europas stærkeste klynger og har plantet ideer til kommende internationale projektansøgninger. Målet er at give danske virksomheder støtte til udvikling, netværk og måske internationalt salg. En af dem er Boblberg, som er med i Horizon 2020 ansøgningen, SmileAge.

Grundstammen i det vi gør, er at hjælpe borgere ud fra deres behov. Altid med samarbejdspartnere, borgere og medarbejdere som medudviklere. Vi er kun nået hertil, hvor vi er i dag, via samarbejde. Netop samarbejde er der fokus på i Horizon 2020-ansøgningen, SmileAge. Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, skal vi give mulighed for at kombinere nyudviklet teknologi fra førende professorer ude i verden og tage det ned på et menneskeligt niveau via Boblberg-platformen, netop for at kunne hjælpe, hvor behovet er størst og teste løsninger målrettet ensomme og isolerede ældre,  siger Anders V. Stæhr, medstifter af virksomheden Boblberg.

Særligt for Horizon 2020-projekterne er, at de specifikt bygger på ’excellent forskning’. Dvs. det er de absolut bedste europæiske forskningskræfter, der kommer gennem nøglehullet og sættes i spil i projekterne. Virksomheder, der er så heldige at komme med, får adgang til denne forskning og viden. Og det kan skabe et innovationsløft i deres løsninger, som giver fordele på den længere bane, og indblik i helt nye muligheder og veje man kan gå som virksomhed.

Det er vigtigt at vores 200 medlemmer i hele landet får adgang til den viden og ved, hvad der foregår i Europas sundhedsdigitale hot-spots, så de kan sigte højt i nye innovationsprojekter. Det sikrer, at danske virksomheder ligger helt oppe i den absolut bedste liga i forhold til løsninger, siger Karen Lindegaard.

De 5 ansøgte projekter er:

SmileAge fokuserer på løsninger til ensomme og isolerede ældre. Via et stærkt konsortium, bestående af forskere fra Europa og Japan, der arbejder med talkbots, emotional computing og machine learning, vil projektet udvikle en open source platform, som tilbyder funktionaliteter, der er udviklet med henblik på at imødekomme de behov, som ensomme ældre har.

Projektet har deltagelse fra Japan (50%), Danmark (Welfare Tech med deltagelse fra Boblberg, Faaborg-Midtfyn Kommune), Finland, Tyskland, Italien og Portugal.

Smart Silver Habitat fokuserer på alle aspekter af fremtidens ældrebolig herunder digitale løsninger og velfærdsteknologi (også kaldet ”assistive technologies”) til borgere i eget hjem. Projektet er et kaskadefunding-projekt, hvor 75% af projektsummen viderefordeles til virksomheder og deres konkrete aktiviteter med udvikling af nye koncepter, prototyper og test af løsninger, som taler ind i fremtidens ældreboliger.

Projektet har deltagelse fra Danmark (Welfare Tech), Norge, Spanien, Tjekkiet, Slovenien, Rumænien samt det europæiske netværk ECHAlliance.

eHealth Africa vil skabe et eHealth-register i Afrika, der bygger på den teknologi og de erfaringer man har fra NHS i Storbritannien, Holland og Belgien. Projektet vil skabe viden om det afrikanske marked for digital sundhed og udvikle en platform, hvor leverandører kan registrere og synliggøre deres produkter med mulighed for match til afrikanske partnere.

Projektet har deltagelse fra Storbritanniens, Holland, Belgien, Danmark (Welfare Tech) samt Nigeria, Kenya, Uganda og Sydafrika. 

HEPA fokuserer på udvikling af teknologier, der kan afhjælpe fremtidens pandemier. Med udgangspunkt i den nuværende COVID-19-situation vil projektet se på, hvad der kan gøres for at undgå, at vi kommer til at stå i en lignende situation og støtte udviklingen af kommunikationsteknologier, fx apps, digitale overvågningssystemer og medicotekniske løsninger. Projektet er et kaskadefunding-projekt, hvor 75% af projektsummen viderefordeles til virksomheder og deres konkrete aktiviteter.

Projektet har deltagelse fra Danmark (Welfare Tech), Holland, Tyskland, Polen, Spanien og netværket Scanbalt. 

CO-FIGHT fokuserer på kommercialisering af eksisterende teknologier, der kan afbøde næste bølge af COVID-19. Projektet er et kaskadefunding-projekt, hvor 75% af projektsummen viderefordeles til virksomheder og deres konkrete aktiviteter.

Projektet har deltagelse fra Danmark (Welfare Tech), Tyskland, Polen, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig, Irland og netværket Scanbalt.

De 5 EU-projekter har tilsammen et budget på 220 millioner kroner og løber over tre år. Der forventes svar på ansøgningerne i august og september 2020. Flere af projekterne er gået videre til næste fase i ansøgningsprocessen.

Welfare Tech er partnere i Danish Healthtech. 

Kontakt: Søren Parmar-Sielemann, direktør, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk
Af: Mette Thiel, konsulent, Welfare Tech, mth@welfaretech.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email