Få hjælp til at gøre din virksomhed mere digital

Digitalisering II Pixabay

Digitalisering kan forbedre en virksomheds salg, udvikling og effektivitet. Landets erhvervshuse har løbende tilbud, hvor virksomheder kan få hjælp til at styrke deres digitale aktiviteter. Erhvervshus Fyn er klar med en landsdækkende pulje på 25 millioner til digitalisering af danske SMV’er.

Uanset hvilken forretning man driver, kan digitalisering spare kræfter, skabe overblik og måske endda give mere salg. Data viser, at de mest digitaliserede virksomheder i gennemsnit har en arbejdsproduktivitet, der er 20 pct. højere end i de mindst digitaliserede virksomheder.

Men at digitalisere sin virksomhed kan være en svær disciplin, hvis man eksempelvis er en mindre start-up eller ikke har kompetencerne i huset. Netop derfor tilbyder landets erhvervshuse en række muligheder for, at virksomheder kan få hjælp til at blive mere digitale.

Mange områder i en virksomhed kan optimeres ved hjælp af digitalisering. Det kan dog være svært at have overblik over mulighederne, for ofte ligger det primære fokus på virksomhedens produkter og på salg. Derfor kan det være en fordel, hvis resten af virksomheden kører digitalt – det gør virksomheden effektivt og i stand til at reagere hurtigt, når der er brug for det, forklarer Lars Bergholdt, forretningschef i Erhvervshus Fyn.

Han peger på følgende områder, hvor digitalisering af en virksomhed kan være en fordel:

  • Salg
  • Markedsføring
  • Produktudvikling
  • Processer i produktion og andre forretningsområder
  • Medarbejderkompetencer

Welfare Techs medlemmer ønsker fokus på digitalisering
I resultaterne af Welfare Techs medlemsundersøgelse fra slutningen af 2019 fremgår det, at både virksomheder og offentlige institutioner efterlyser mere hjælp til digitalisering.

Vi spurgte, om medlemmerne var interesserede i nye medlemsnetværk i Welfare Tech, og over halvdelen af dem, der svarede ’ja’ til dette spørgsmål, pegede på digitalisering som et ønske.

Welfare Tech tilbyder arrangementer, videndeling, netværk, projekter med videre med fokus på digitalisering, som hvert år bliver brugt af kommuner, hospitaler, virksomheder og en lang række andre aktører inden for social- og sundhedssektoren. Erhvervshusene har supplerende tilbud, der eksempelvis omhandler digitalt salg af produkter.

Derfor er chef for medlemsservice i Welfare Tech, Krista Ebsen Blaabjerg glad for det gode samarbejde, Welfare Tech har med landets erhvervshuse. Tilsammen kan klynger og erhvervshuse tilbyde virksomhederne tilbud, der fører til vækst via digitalisering.

Flere af Welfare Techs medlemmer henvender sig til os, fordi de har brug for sparring til at gøre deres virksomhed mere digital. Et eksempel kunne være, at virksomheden er vokset, og der er brug for en ny strategi. Et andet eksempel er corona-krisen, som har tvunget mange virksomheder til at fokusere på online-salg fremfor face to face-møder, forklarer Krista Ebsen Blaabjerg.

Corona har skabt efterspørgsel efter B2B-salg – nyt projekt på vej
Landets erhvervshuse har blandt andet tilbud om hjælp inden for salg, markedsføring, produktion, automatisering, LEAN, ERP (Enterprise resource planning) og digital kommunikation – alle områder, hvor digitalisering er et gennemgående tema.

Flere af tilbuddene er samlet på Virksomhedsguiden.

Men i corona-krisen er flere virksomheder blevet mere opmærksomme på mulighederne inden for B2B-salg, og det er derfor et emne, Erhvervshus Fyn snarligt vil sætte fokus på.

I dag foregår meget salg via den klassiske model med udstilling på messer og peronlige henvendelser. Men da corona-krisen satte de fysiske møder på pause, fik mange virksomheder behov for at kunne profilere sig online – nogle efterspørger hjælp til videomøder, andre skal bruge sparring til udvikling af webinarer eller virtuelle produktbeskrivelser på hjemmeside og LinkedIn, forklarer Lars Bergholdt, der derfor snart åbner for ansøgninger til en nye pulje.

Efter sommerferien vil Erhvervshus Fyn stå i spidsen for projektet Enter:Digital. Her kan SMV’er få hjælp til at styrke deres digitale omstilling og få et løft, der kan danne grundlag for ny vækst og indtjening.

Erhvervshus Fyn tilbyder bl.a. projekterne:

Samlet tilbud fra erhvervshusene:

  • DigitaliseringsBoost– få op til 750.000 kr. i medfinansiering til at udvikle nye produkter eller løsninger.
  • Enter:Digital– giver mindre virksomheder adgang til lokalt forankrede indsatser med workshops, test og demolabs samt træning i nye teknologier.

Se mere hos dit regionale erhvervshuse:

Welfare Tech er partner i Danish Healthtech.

Kontakt: Krista Esben Blaabjerg, Manager for Member Services and Communication Welfare Tech, krivb@welfaretech.dk
Af: Lotte Overbjerg, journalist Welfare Tech, loto@welfaretech.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email