Før du kommercialiserer kunstig intelligens i sundhedssektoren, skal du etablere gode samarbejder

Fra AI konference med ATV, nov. 2019

De gode samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og hospitaler kan give lettere adgang til data.

Etablering af offentlig-private innovationsprojekter kan være første skridt til løsningen. Kunstig intelligens har et kæmpe potentiale på sundhedsområdet, og mange virksomheder står klar til at udvikle løsninger, der kan optimere og effektivisere pleje- og sundhedssektoren. Men det kræver store mængder data at udvikle kunstig intelligens, og netop dataindsamlingen bliver gang på gang stopklodsen for både små og store virksomheder.

Det fortalte både oplægsholdere og deltagere, da Danish Healthtech og ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – forleden holdt konference om emnet.

Temaet for konferencen med 80 deltagere var ’Hvordan bliver AI en god forretning?’

Adgang til data
Direktør i Vital Beats, Jonas Moll, har mødt udfordringerne med dataindsamling flere gange.

Det er ikke muligt at starte i det små, når man vil udvikle AI-løsninger. Der er brug for en solid datamængde og af høj kvalitet. Har man ikke det, kan man ikke udvikle brugbar, gennemtestet AI, sagde Jonas Moll på Danish Healthtech og ATV’s konference.

Når vi kontakter Sundhedsdatastyrelsen for at få adgang til data, er der flere måneders behandlingstid. For en mindre virksomhed som vores, er det ikke holdbart. Virksomheder kan ikke alene få adgang til data, og når informationerne skal skaffes gennem en anden part, eksempelvis et sygehus, er der også en lang procedure med tilladelser og godkendelser på grund af de personfølsomme data.

Man kan endda opleve, at de data, man har brug for, findes i flere siloer, og derfor skal man søge flere steder. Det gør processen med at skaffe data endnu tungere, og det stopper især mindre virksomheder, sagde Claus Bo Mikkelsen, direktør i Accenture.

Processen med at skaffe brugbare data skal simpelthen være hurtigere og smidigere, mente Henrik Krogen, adm. direktør i GE Healthcare Companies ved konferencen.

Hvilke konkrete løsninger har sundhedsvæsenet brug for?
Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, er enig i, at adgangen til data kunne være nemmere.

Vi har i Danmark en guldmine af data på grund af vores personregistrering, og ja, de kan udnyttes bedre end det sker i dag, udtalte Lisbeth Nielsen.

Hun efterlyste dog konkrete eksempler på produkter, hvor kunstig intelligens reelt kan forbedre sundhedsområdet.

Vi bevæger os på toppen af en hype cycle. Alle taler om potentialet inden for kunstig intelligens, men jeg synes stadig, vi mangler et gennembrud. Vi mangler en konkret løsning, der for eksempel kommer en af de store folkesygdomme til gode, sagde Lisbeth Nielsen ved Danish Healthtechs arrangement.

 Samarbejde giver adgang til data
En løsning på udfordringen med at skaffe brugbar sundhedsdata til at komme i gang med at udvikle løsninger med store datamængder er samarbejde. Vital Beats har gode erfaringer med at organisere deres udviklingsarbejde som forskningsprojekter. Virksomheden har indgået partnerskaber med både Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Det har været en god løsning. Et OPI-samarbejde åbner nogle døre til det offentlige, så vi kan få præciseret deres behov for løsninger, der bruger kunstig intelligens. Hvis partneren selv har data, er vi allerede over den første svære barriere. Og hvis vi skal bruge offentlige sundhedsdata, giver samarbejdet med en offentlig part mulighed for adgang til de nødvendige registre, siger Jonas Moll.

Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen bakker op om, at offentlige-private samarbejder er en god måde at indlede projekter med kunstig intelligens på.

At få adgang til Sundhedsdatastyrelsens datasæt kræver, at ens projekt har væsentlig samfundsmæssig interesse – ikke at det blot udvikler et produkt til markedet. En af måderne at få lov til at anvende sundhedsdata er netop at indgå i et samarbejde med en offentlig part. Derfor er et OPI-projekt med klar samfundsmæssig interesse en god indgang til at få adgang til de data, der skal ligge til grund for udviklingen af AI til sundhedssektoren, slutter Lisbeth Nielsen.

Konferencen var arrangeret sammen med ATV og i regi af innovationsnetværket Danish Healthtech, og medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Af: Lotte Overbjerg, journalist, Welfare Tech, loto@welfaretech.dk
Kontakt: Lene Vistisen, netværksleder i Danish Healthtech, levi@welfaretech.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email