Godt råd: Lad sundhedssektoren teste jeres løsninger, mens I udvikler

2020-08-17-godt-raad-til-leverandoerer

Det kræver ressourcer at implementere ny teknologi i sundhedssektoren. Implementeringen bliver dog lettere, hvis udviklere og personale arbejder sammen om løsningerne allerede i udviklingsfasen. Ny velfærdsteknologi bør altid testes i praksis, inden de kommer på markedet, mener Videncenter for Velfærdsteknologi i Region Hovedstaden.

’Fysisk aktiv på hospitalet’ er titlen på årsrapporten 2019 fra VihTek. Vi ved, at træning og aktivitet er vigtig for patienter, der er indlagt, og derfor har teknologi til øget aktivitet været et af vores fokusområder i 2019, forklarer Charlotte Kira Kimby, der er sektionschef på VihTek, Videncenter for Velfærdsteknologi i Region Hovedstaden.

Vores mål var at finde og teste løsninger til, hvordan man kan bruge patienternes egne ressourcer i samspil med teknologien til at skabe fysisk aktivitet under indlæggelser. Men vi har også undersøgt, hvordan vi får styrket implementeringen af teknologierne, forklarer Charlotte Kira Kimby.

Leverandører skal kende brugernes behov
VihTek tilbyder forskellige former for tekst og fagkvalificeret feedback på prototyper.

Efter sparring med mange leverandører og udviklere af teknologi vurderer Charlotte Kira Kimby, at den efterfølgende implementering af løsningerne bliver mere effektiv, når løsningen har været testet i praksis under udviklingen.

Vi kan se, at leverandørerne får et bedre indblik i vores arbejde, når vi har afprøvet deres løsning sammen. Vi kan indvie dem i vores behov i forhold til eksempelvis opbevaring eller rengøring af produktet, og sammen kan vi udarbejde et forløb for oplæring af personalet. Samtidig kan de vise forskellige muligheder for os, og på den måde er vi faktisk allerede i gang med implementeringen, forklarer Charlotte Kira Kimby.

Hun slår samtidig fast, at der ikke behøver være tale om store længerevarende testforløb hver gang.

Udvælgelse, introduktion og oplæring
Selve implementeringen er en af de største udfordringer for at skabe fysisk aktivitet via teknologi, vurderer VihTek. Videncentret har bl.a. gennemført projektet Selvtræning med teknologi, og flere af konklusionerne herfra peger på, at grundig implementering, oplæring og samarbejde mellem personale, bruger og måske endda pårørende er nødvendigt.

Projektet fandt blandt andet at:

  • Den enkelte træningsløsning skal matche patienten og afdelingen.
  • Brug af løsningerne kræver ofte assistance af personalet.
  • Tværfagligt samarbejde og dialog er afgørende.
  • Skal pårørende støtte patienters rehabilitering, kræver det klare arbejdsgange til at inddrage dem.

Feedback giver mere aktive patienter
VihTek har blandt andet undersøgt sammenhængen mellem motivation, feedback og fysisk aktivitet hos lungepatienter. Af årsrapporten fremgår det, at patienterne er mere tilbøjelige til at bevæge sig, når de kan holde øje med deres aktivitet på eksempelvis en tablet.

En gruppe patienter blev udstyret med sensorer, som målte den fysiske aktivitet og registrerede, om patienterne lå, sad eller gik. Patienterne fik løbende motiverende feedback om deres aktivitetsniveau på en tablet. Undersøgelsen viste, at patienter der selv kunne gå, var 51 minutter mere ude af sengen sammenlignet med patienter, der ikke havde sensorer.

Denne test viser et tydeligt krav til leverandører af teknologi, der skal fremme bevægelse. For at motivere brugerne, er der brug for en form for feedback. Når aktiviteten kan følges, er der desuden mulighed for, at medarbejdere og borgere sammen kan skabe motivation, forklarer Charlotte Kira Kimby.

Hun afslutter VihTeks årsrapport med at takke de dygtige medarbejdere på hospitaler og i virksomheder, som kæmper for at styrke sundhedssektoren med bedre velfærdsteknologi.

VihTek er samarbejdspartnere med Danish Heathtech og bød blandt andet en skotsk gruppe velkommen i marts 2020. De skotske aktiviteter fortsætter stadig. Find mere information og gense 3 x webinar om det skotske sundhedsvæsen her

Welfare Tech er partnere i Danish Healthtech

Af: Lotte Overbjerg, konsulent, Welfare Tech, loto@welfaretech.dk 
Kontakt: Charlotte Kira Kimby, afdelingsleder, VihTek – Videnscenter for velfærdsteknologi, charlotte.kira.kimby@regionh.dk
Foto: VihTek

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email