Kan teknologi forebygge indlæggelser af børn?

2019-06-13 Idéudviklingsdag Forebyg indlæggelser af børn via teknologi

På idéudviklingsdagen på Syddansk Universitet blev følgende emner diskuteret: VR, kunstig intelligens, tværsektorielt samarbejde, udvidede sundhedsplejerskeordninger og styrkelse af sårbare familiers kompetencer og netværk.  

Som en del af projektet Lighed i sundhed gennem nyskabende teknologi mødtes sundhedspersoner, virksomhedsrepræsentanter og akademikere til en idéudviklingsdag d. 13. juni og kom med fem bud på, hvordan teknologi kan forebygge indlæggelser af 0-2-årige børn af sårbare familier. 

I hver ottende familie er sundhedsplejesker urolige for tilknytningen mellem forældre og barn i barnets første 1000 dage og en undersøgelse viser, at 30 % af danske raskfødte børn bliver behandlet på et sygehus inden de fylder 15 måneder, og en femtedel af disse børn bliver indlagt til ’observation’. Børn af sårbare familier har en øget risiko for at blive indlagt, det er derfor vigtigt at have fokus på netop denne målgruppe og deres udfordringer, hvis indlæggelser blandt 0-2-årige skal forebygges.

Fem koncepter 

På idéudviklingsdagen blev deltagerne inddelt i tværfaglige grupper, og arbejdet mundede ud i fem koncepter. Koncepterne tager udgangspunkt i teknologier, og centrerer sig om øget tværfaglig og tværsektoriel kommunikation og samarbejde. Styrkelse af forældrenes kompetencer og netværk samt beslutningsstøtte for forældrene i håndtering af børnenes sygdom og kontakten til sundhedsvæsenet. De fem koncepter dækker over: 

  1. VR-teknologi der kan bruges til at træne sårbare gravide og deres partneres forældrekompetencer samt skabe dialog mellem de kommende forældre.
  2. Beslutningsstøtteværktøj der ved guidede spørgsmål hjælper forældrene med at vurdere barnets tilstand og bekymringsgrad ved sygdom samt give forslag til en handleplan. 
  3. Værktøj der hjælper fagpersoner i det tværsektorielle arbejde med at motivere sårbare gravide og -familier med at ændre adfærd og livsstil. 
  4. Video-hotline til sundhedsplejersker der giver familierne mulighed for at snakke med en sundhedsplejerske uden for almindelige åbningstider. 
  5. Digital platform der hjælper familierne med at få overblik over aktuelle informationer, relevante tilbud samt tiltag i nærområdet.  

Forud for idéudviklingsdagen er der lavet baggrundsundersøgelser, indsigtsinterviews og idégenerering med børnefamilier, forskere, akademikere og sundheds- og fagpersoner i kontaktpunkterne omkring sårbare gravide og -familier. Dette arbejde resulterede i 30 bredt favnende ideer, der dannede grundlaget for idéudviklingsarbejdet på dagen. 

Vil du være med?

Med sparring fra børnefamilier, praktiserende læger og nøglepersoner på Odense Universitetshospital og i Svendborg Kommune, vil de fem koncepter nu blive udviklet yderligere. Der vil især være fokus på, hvilke teknologier – eksisterende og nye – der er aktuelle for at imødekomme indlæggelse af børn af sårbare familier.  I den forbindelse opfordres interesserede virksomheder til at henvende sig for yderligere information og dialog. 

Projektet Lighed i sundhed gennem nyskabende teknologier et innovationsprojekt i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Svendborg Kommune. Projektet er finansieret af Danish Healthtech og løber i perioden februar 2019 til december 2020.

Læs mere

Flere andre initiativer sætter fokus på barnets første 1000 dage og de problemstillingerne, der er i sårbare familier. For eksempel er der Mødrehjælpens projekt “1000 dage” som er et digitalt univers, der forventes at gå i luften i 2020. Her kan alle gravide og småbørnfamilier finde råd om, hvordan de skaber de bedste betingelser for deres barns første 1000 dage. Også Sundhedsstyrelsen sætter i deres satspulje fokus på tidlig indsats for sårbare gravide. Ligeledes er 1000-dages-program – en bedre start på livet en del af finansloven 2019.  

Kontakt

Projektkoordinator: Camilla Panduro Nielsen
Syddansk Universitet Health Informatics and Technology, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Email: capn@mmmi.sdu.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email