Mere fokus på personale – Implementering afgørende for effekten af døgnrytmelys

2020-09-10-Mere-fokus-på-personale---Implementering-afgørende-for-effekten-af-døgnrytmelys 600 x 800

Døgnrytmelys har vist sig at være en effektiv behandling af indlagte patienter og demens-ramte borgere. Men for at sikre den optimale effekt, stiller nyt forskningsprojekt nu skarpt på betydningen af implementering samt på, hvordan lyset påvirker personalet i sundhedssektoren.

Danskudviklet døgnrytmelys reducerer depression, angst, døgnrytmeforstyrrelser og træthed for indlagte patienter. Det viser tidligere forskning fra Rigshospitalet. Disse resultater har bevirket, at hospitaler og plejehjem i dag anvender døgnrytmelys som en integreret del af plejen og behandlingen. Det har skabt et behov for at undersøge og systematisere måden hvorpå, døgnrytmelyset tages i brug.

Implementeringen definerer måden, lyset anvendes på, og har derfor en direkte indflydelse på effekten. Så for at sikre den gode effekt er implementeringsprocessen afgørende, forklarer Kathrine Schledermann.

Hun skal stå i spidsen for et nyt forskningsprojekt som sætter fokus på implementering, initieret af Chromaviso og Aalborg Universitet – med støtte fra Innovationsfonden. Chromaviso er førende inden for sundhedsfremmende lys og står bag mere end 100 projekter i Skandinavien.

Metode valideret i forskning
Udover at udvikle en forskningsbaseret metode til implementering af døgnrytmelys til Chromaviso, skal projektet dokumentere effekten på personalet, som arbejder i Chromavisos døgnrytmelys.

Erfaringerne fra hospitaler og plejehjem er, at døgnrytmelys er en forandring i hverdagen for både patienter og personale. De mærker en effekt på deres søvn, humør og sundhed, samtidig med at lyset medfører nye vaner og adfærdsmønstre. For eksempel påvirker den automatiske solopgang og solnedgang morgen- og aftenrutinerne. Det kræver en tilvænning, og det er vigtigt, at personalet forstår baggrunden for lyset, for at forandringen modtages positivt og udbredes, forklarer Kathrine Schledermann.

Den forskningsbaserede implementeringsmetode vil blive udviklet på baggrund af dybdegående undersøgelser af de barrierer og udfordringer, som har betydning for implementeringssuccesen. Samtidig vil studiet følge en række hospitaler og plejehjem i Danmark og Sverige med Chromaviso døgnrytmelys, både før, under og efter installation.

Implementering har altid været en vigtig del af vores løsninger og en forudsætning for høj brugertilfredshed. Eftersom vores lys er dokumenteret i forskning, og i dag anvendes som behandling, stiller det yderligere krav til vores implementering. Med en forskningsbaseret metode sikrer vi, at den dokumenterede effekt bliver til virkelighed på alle vores projekter, forklarer Anders Kryger, administrerende direktør i Chromaviso.

Personale spiller en større rolle
Interessen for effekten på personalet er opstået i kølvandet på gode forskningsresultater på patienterne. Flere og flere hospitaler og plejehjem har stigende fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

De tilbagemeldinger der, er på Chromaviso døgnrytmelys, er, at lyset skaber trivsel, medarbejderglæde, forbedrer søvn og reducerer sygefravær. I dette studie vil vi dokumentere effekten på personalet yderligere og undersøge sammenhængen til implementeringen, forklarer Kathrine Schledermann.

Et af de steder, der har evalueret effekten af Chromaviso døgnrytmelys Herluf Trolle Plejecenter i Odense Kommune. Her viste undersøgelsen bl.a., at sygefraværet var reduceret med omkring 20 %.

Vi oplever i stigende grad, at hensynet til personalet sidestilles med patienternes behov. Flere og flere hospitaler og plejehjem vælger døgnrytmelys for at forbedre personalets arbejdsmiljø. Derfor bliver forskningsresultaterne på personalet en vigtig løftestang for yderligere udbredelse af døgnrytmelys fremover, forklarer Anders Kryger.

Tværfaglig forskning
Forskningsprojektet er et 3-årigt erhvervs-Ph.d.-studie, og resultaterne bliver løbende publiceret i internationale tidsskrifter og på anerkendte konferencer.

Med de positive resultater på patienter er det nu relevant, at forskningen undersøger effekten af døgnrytmelys på personale og betydningen af implementering. Implementering af døgnrytmelys i meget følsomme miljøer kræver en ny, tværfaglig tilgang med både antropologisk feltarbejde samt dybdegående, kvalitative undersøgelser, og kombineret med kvantitative målinger. Studiet tilfører forskningen et mere nuanceret billede af døgnrytmelys, uanset om det er et hospital, hvor formålet er behandling, eller ældreplejen, hvor fokus er på livskvalitet, forklarer Michael Mullins, Associate Professor ved Aalborg Universitet.

For Chromaviso er studiet en del af virksomhedens strategi for international skalering.

Forskning og dokumentation er adgangsbilletten til de internationale markeder. Med dette projekt bygger vi oven på vores eksisterende viden om, hvordan vi skaber sundhed for patienter. Vi kommer – som de første – ud med dokumentation på både personale og implementering, fortæller Anders Kryger.

Både danske og svenske plejehjem og hospitaler med Chromaviso døgnrytmelys vil indgå i studiet. De første resultater forventes allerede i starten af 2021.

FAKTABOKS
Formål
3-årigt erhvervs-ph.d. projekt som har til formål at:

  • Undersøge barrierer og udfordringer ved implementering af døgnrytmelys
  • Udvikle en forskningsbaseret metode til implementering af døgnrytmelys
  • Undersøge effekten af døgnrytmelys på personale i forhold til jobtilfredshed, arbejdsgange, sygefravær.

Metode
Studiet vil kombinere både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, for at opnå en nuanceret analyse.

Med en antropologisk tilgang med feltstudier indsamles kvalitative interviews, observationer på mere end 25 hospitaler og plejehjem suppleres med kvantitative spørgeskemaundersøgelser som belyser parametre som sygedage, søvnkvalitet, arbejdstilfredshed og motivation, jobrutiner og træthed. Deltagere i studiet er ph.d.-studerende Kathrine Marie Schledermann, Associate Professor Michael Finbarr Mullins fra Aalborg Universitet København og innovationschef Torben Skov Hansen fra Chromaviso. Studiet er med støtte fra Innovationsfonden.

Projekt om døgnrytmelys i Danish Healthtech

Danish Healthtech arbejder i øjeblikket på et projekt om døgnrytmebelysning i et samarbejde med DTU, Ocutune ApS og Lightcare A/S. Projektet har til formål at udvide forståelsen af, hvordan lys påvirker døgnrytmen, herunder søvnkvalitet, kognitiv ydeevne samt medicinering. Resultater fra forskningen har til formål at sikre, at den nyeste forskningsviden benyttes til at lave døgnrytmebelysning, som efterfølgende kan blive anvendt på offentlige institutioner, hospitaler, og plejehjem.

Artikel fra Chromaviso
Kontakt: Anders Kryger, Direktør og ejer, Chromaviso akr@chromaviso.com

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email