Privat virksomhed samarbejder med klinikere og forskere for at få succes

2020-01-27-de-bedste-loesninger-kan-kun-skabes-gennem-samarbejde_WEB

Nært samarbejde med klinikere og forskere er nøglen til succes, hvis nye it-løsninger skal gøre en mærkbar forskel i sundhedssektoren. Det er læren fra Systematic, hvor Mikkel Harbo har stået fadder til flere it-løsinger. Det overskud, løsningerne skaber på bundlinjen i Systematic, investeres i mere innovation.

Systematic har gennem mere end 20 år stået bag en stribe it-løsninger til hospitaler, som er udviklet i tæt samarbejde med læger, universiteter, sygeplejersker og portører. Når man udvikler kritisk software til for eksempel sundhedsvæsnet, så skal brugerne inddrages i hele processen, hvis produktet skal blive en succes – for både kunde og virksomhed.

Det er Columna Service Logistics et godt eksempel på. Løsningen er udviklet i et OPI-samarbejde, der gavner både sundhedsvæsenet, patienter, samfundet og os, som virksomhed bag.

I 2012 indledte Systematic et omfattende forskningsprojekt i tæt samarbejde med Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og Aalborg Universitetshospital – med støtte fra Innovationsfonden. Formålet med projektet var at udvikle en it-løsning, som kunne understøtte logistik, koordinering og planlægning i hospitalets serviceafdeling via digitalisering og brug af IoT – Internet of Things.

Projektet resulterede i en række servicelogistikløsninger og en hospitalsspecifik IoT-platform, som giver hospitaler et komplet overblik over driftsopgaver og optimeret arbejdsflow. Det centrale omdrejningspunkt er et opgavesystem, som giver hospitalets servicefolk og andre højmobile faggrupper, som anæstesisygeplejesker og laboranter, handlefrihed og medbestemmelse i deres arbejdsdag. Det sparer tomme skridt og giver dem ro til at fokusere på opgaverne.

Bedre mulighed for at allokere ressourcerne optimalt
Ved at udskifte usmarte funktionstelefoner og papirlapper med en smartphone, hvor de daglige opgaver løbende tikker ind, kan portørerne nu se, hvor opgaver og kolleger befinder sig. Herefter kan de nemt vælge deres næste opgave ud fra placering og vigtighed.

Det betyder, at medarbejderne får bedre arbejdsvilkår. Patienterne oplever bedre service. Sygehuset kan effektivere deres servicefunktion. Og Systematic, som virksomhed, får udviklet en gennemprøvet løsning, som hospitalerne er interesserede i at købe.

Vi kunne ikke have skabt løsningerne uden det nære samarbejde med hospital og universitet. Hospitalets viden om portørernes behov og arbejdsgange var nødvendig, for at vi kunne udvikle noget, der ville fungere i virkeligheden. Universitetet bidrog med den sporingsteknologi, som er bygget ind i systemet. Og i Systematic kunne vi bruge al vores ekspertise i at udvikle software. Det var alt sammen nødvendigt, for at projektet kunne realiseres.

Arbejdet har båret frugt for alle parter
I dag syv år efter forskningsprojektet begyndte, anvendes Columna Service Logistics på flere danske hospitaler. Løsningen er solgt i syv lande og anvendes på 30 hospitaler så langt væk som i Australien. Og kunderne er ualmindeligt godt tilfredse. På Aalborg Universitetshospital har man fx målt en effektivisering af servicefunktionen med 20 procent siden systemet blev taget i brug.

Det bidrager til arbejdsglæden i Systematic, hvor vi hver dag går på arbejde med ønsket om at gøre en forskel og løse samfundets små og store udfordringer gennem digitalisering. Og det skaber overskud hos vores kunder og brugere, som får en gennemprøvet løsning.  Allerede første dag, hvor systemet blev taget i brug på Dumfries & Galloway Royal Infirmary New Hospital i Skotland, fortalte de os glædestrålende, at de for første gang i mere end et år nåede samtlige undersøgelser på Radiologisk afdeling inden fyraften. De var helt oppe at køre over den forskel, systemet havde gjort.

På et andet skotsk hospital er serviceafdelingen reduceret ved naturlig afgang med fem procent, siden systemet blev taget i brug. Det er en naturlig konsekvens af de mere effektive arbejdsgange.

Også fagforeningerne glade for løsningen. Deres medlemmer har fået bedre arbejdsvilkår og mere medbestemmelse i deres daglige arbejde. Systemet har også øget trygheden for de medarbejdere, som er på vagt om natten. Det betyder meget for personalet, at de hele tiden ved, hvor der er en kollega – særligt om natten, hvor et hospital godt kan virke lidt tomt og uhyggeligt.

Overskuddet reinvisteres
I Systematic er vi bevidste om den værdi vores løsinger skaber. Ikke kun hos vores kunder men også i virksomheden. En stor del af den omsætning, vores løsninger genererer til Systematic, investerer vi mere innovation. Enten i videreudvikling af eksisterende systemer eller i nye forskningssamarbejder, som skal løse andre problemer i samfundets forskellige sektorer.


Søg midler til dit eget samarbejdsprojekt
Har du en ide til et samarbejdsprojekt om test, afprøvning eller udvikling af en prototype eller løsning, på tværs af virksomhed, offentlig part og videninstitution, findes der flere fonde og støttemuligheder, der kan hjælpe dig og dit projekt godt på vej.

OPIguide.dk finder du et årshjul over relevante finansieringskilder til gode innovationsprojekter. Allerede nu kan  du søge støtte fra Syddansk OPI-Pulje. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2020. Du kan også tage kontakt til Lene Vistisen, netværksleder i Danish Healthtech, levi@welfaretech.dk senest den 19. februar.

Få mere viden, inspiration og netværk om offentlig-privat innovation (OPI)
Skriv dig på ventelisten til OPI SUMMIT 2020, der løber af stablen den 18. marts i Odense. Her kan du møde Mikkel Harbo fra Systematic, som giver gode råd til, hvordan du kan bruge OPI som vækstmotor og skabe penge på bundlinjen.

Artikelserie om OPI
Læs de andre artikler i artikelserien om OPI:

Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag i dit OPI samarbejde (okt 2020)

Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok? (nov 2019)

Gå i øjenhøjde med brugerne og skab forandring på en sjov og meningsfuld måde (nov 2019)

Forankring af forandring (dec 2019)

OPI-aftaler: Myter og gode råd (jan 2020)

Systematic er medlem af Welfare Tech, der er partner i Danish Healthtech.

Af: Mikkel Harbo, direktør for forretningsudvikling og drift, Systematic, mikkel.harbo@systematic.com
Foto: Mikkel Harbo, Systematic

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email