Sind Sie bereit? 3 barrierer for succes i Tyskland

2020-06-11-3-barrierer-for-succes-i-Tyskland

Forståelse for sundhedssystemet er en af de største barrierer for succes, når danske virksomheder eksporterer sundhedsteknologi til Tyskland. Det viser en ny undersøgelse fra det dansk-tyske projekt ’Access & Acceleration’. Projektpartnerne giver en hjælpende hånd.

Både den danske og tyske sundhedssektor er udfordret som følge af den demografiske udvikling. Flere ældre, ændrede behandlingskrav og mangel på personale ligger pres på sundhedsydelserne. Det kalder på nytænkning, og på begge sider af grænsen ses teknologier og digitalisering som del af løsningen.

Selv om Danmark er langt mindre end Tyskland, så er vi qua vores proaktive tilgang til teknologi og digitalisering en attraktiv leverandør af netop disse løsninger. Alligevel synes det svært for mange små og mellemstore danske virksomheder at trænge igennem til det tyske marked og for alvor få fodfæste og succes.

Hvorfor det forholder sig sådan, har det dansk-tyske projekt, Access & Acceleration, sat sig for at undersøge. Og de foreløbige resultater tyder på, at der er flere barriere.

3 barriere for succes på det tyske marked
Den væsentligste barriere tager udgangspunkt i en manglende forståelse for de strukturelle forskelle, der er mellem det danske og tyske sundhedsvæsen. Mens det danske sundhedssystem er offentligt finansieret, er systemet i Tyskland finasieret af socialforsikringsbidrag fra sygeforsikringer. Det skaber en anden incitamentsstruktur for indkøb og implementering af sundhedsteknologi og hermed for de danske virksomheders salgsstrategi.

Undersøgelsen peger også på, at virksomhederne ofte mangler viden om forskellene i lovgivningen. Herunder de regulatoriske krav og forordninger, som findes i forbindelse med indkøb af for eksempel medicinsk udstyr og digitale sundhedsløsninger. Uden det nødvendige indblik i centrale markedskrav og regler for indsamling, håndtering og behandling af data, har virksomhederne ofte ikke den tilstrækkelige dokumentation og kliniske evidens for deres løsninger – og dermed mulighed for at placere og differentiere sig i markedet.

Endelig for det tredje peger undersøgelsen på, at sprog-forskelle også er en betydelig barriere, idet både Danmark og Tyskland kun tilbyder informationer om deres sundhedspleje-lovgivning på deres modersmål.

Strategier for markedsadgang
Undersøgelsen er gennemført af projektpartnerne Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på OUH Odense Universitetshospital, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og Universität zu Lübeck (UzL) på vegne af Access & Acceleration.

Via dybdegående interviews og workshops med relevante interessenter fra både dansk og tysk side, som har partnerne kunne belyse, hvor der opstår markedsbarriere ved introduktionen af nye teknologiske løsninger.

Målet med undersøgelsen er at identificere, hvilke metoder og viden, der skal til for, at virksomheder kan få adgang til de pågældende markeder.

De tyske og danske sundhedssystemer er kendetegnet ved grundlæggende forskelle i opsætning og design. Forståelse af disse forskelle udgør en markant hindring. Derfor har det afgørende betydning at støtte interessenterne i forståelsen af det andet sundhedsvæsen og omdanne opnået indsigt til handlingsmæssige punkter, som muliggør en målrettet produktudvikling og markedsadgang, siger Florian Ege, Welfare Tech, der projektpartner i Access & Acceleration.

Hvad så nu?
Det næste skridt for CIMT og UzL er at udvikle klare strategier for adgang til markederne i Danmark og Tyskland og validere og formidle forskellige markedsadgangsstrategier.

Dette for at række en hjælpende hånd ud til de forskellige interessenter, så de bedre forstår sundhedssystemernes strukturer og lovgivninger, og støtter dem til at håndtere sproglige barrierer gennem en fælles forståelse for det pågældende sundhedssystem.

Herudover etablerer Welfare Tech et nordisk netværk med fokus på Tyskland. Netværket vil via webinare, digital matchmaking og artikler holde interesserede nordiske virksomheder opdateret på den nyeste udvikling og mulighederne på det tyske marked for sundheds- og velfærdsteknologi.

Om Access & Acceleration
Access & Acceleration er et 3 årigt projekt, der i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og sundhedsaktører vil oprette en tysk-dansk platform, der gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af medicoteknologi og nye digitale sundhedsløsninger accelereres.

Projektpartnerne tæller Syddansk Universitet ved Mads Clausen Instituttet (lead partner) og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Christian-Albrechts-Universität ved Kiel University,  Universität zu Lübeck, Stryker og Welfare Tech.

Access & Acceleration er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt: Har du interesse i at blive en del af netværket,  er du velkommen til at kontakte Florian Ege, fleg@welfaretech.dk
Af: Mette Thiel, Welfare Tech, mth@welfaretech.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email