Nye muligheder med digitale sundhedsløsninger i Tyskland

Communication technology background

Et to-årigt fælles nordisk klyngesamarbejde har haft stor succes med at hjælpe nordiske virksomheder med digitale sundhedsløsninger ind på det tyske marked. Få mere viden om værdien i et stærkt internationalt klyngesamarbejde og de positive resultater fra projektet Digital Health and Care 4.0.

Tyskland har en af de ældste befolkninger i Europa. Samtidig står landet med akut mangel på sundheds- og plejepersonale. Dette rummer store muligheder for nordiske virksomheder, der udvikler sundheds- og plejeteknologi.

Selv om Tyskland er et modent teknologimarked, er landet først nu ved at få øjnene op for, hvordan digitalisering, automation, robotter og andre teknologier kan løfte kvaliteten og lette arbejdsgangene i sundheds- og plejesektoren, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent ved Welfare Tech og projektleder på det nu afsluttede projekt Digital Health & Care 4.0.

Formålet med projektet, og det fælles nordiske klyngesamarbejde, har været at støtte nordiske små og mellemstore virksomheder i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked. Et projekt, som har været støttet af statsministrene i de fem nordiske lande under initiativet Nordic Solution to Global Challenges.

Og resultaterne har været overraskende.

Vi har haft en interesse og aktivitet der ligger langt over den forventning – og de mål – vi havde fra start, siger Karen Lindegaard.  Karen Lindegaard mener successen til dels skyldes, at den tyske digitaliseringsreform i sundhedssektoren for alvor tog fart med den nye tyske sundhedsminister. Og at det blev en hård Brexit for Storbritannien. Derved fik mange virksomheder motivation til at genoptage analysen af Tyskland som et potentielt eksportmarked.

Nye aktiviteter relateret til det tyske marked
Selvom projektet nu er slut (pr. 30. juni 2020) fortsætter mange virksomheder med at deltage i nye aktiviteter, som f.eks. Deep Dive 2 – online events.

Det viser på den ene side, at den digitale reform i det tyske sundhedsvæsen åbner nye muligheder. Og på den anden side, at adgangen til det tyske sundhedsmarked er så komplekst, at virksomhederne fortsat har fordel af videnoverførsel, fx webinarer og besøg i relevante økosystemer og fra vidensudveksling mellem virksomhederne, siger Karen Lindegaard.

Værdien i at have flere klynger samlet
Virksomheder, som vil udvide internationalt, har brug for samarbejdspartnere, der kan hjælpe med viden, kontakter og måske endda udviklingsprojekter. Og her kan et internationalt klyngesamarbejde være et effektivt springbræt. Det er langt nemmere for virksomheder at komme ind på et nyt internationalt marked, hvis flere går sammen. Undersøgelser viser, at internationaliseringsgraden stiger markant hos små og mellemstore virksomheder, som deltager i aktiviteter med erhvervsklynger.

De 6 partnere i det fælles nordiske klyngesamarbejde, Digital Health & Care 4.0

 • Welfare Tech (Danmark) – lead-partner
 • Business Region Göteborg (Sverige)
 • Gesundheitswirtshaft Hannover (Tyskland)
 • Innovation Centre Iceland (Island)
 • Norwegian Smart Care Cluster (Norge)
 • Oulu Health / Business Oulu (Finland)

Projekt Digital Health & Care 4.0 i nøgletal

(Tryk på infografik for forstørrelse og lær om nøgletallene i projektet)

Bonus-info fra projektet
Eksempler på positive resultater fra projektet:

  1. Et vellykket match mellem Tidewave (NO) og to plejehjem (medlemmer af Gesundheitswirtshaft Hannover) omkring samarbejde og test af en vendemadras.
  2. Et vellykket match mellem Gnosco (SE) og et H2020-konsortie, der sætter fokus på tidlig opdagelse af modermærkekræft.
  3. Heart2Save (FI) forhandler om test med et førende hospital i Hannover. Heart2Save har også startet Bfarm-godkendelsesprocessen (receptpligtig eHealth APPs) med støtte fra projektet.
  4. Corti (DK), Treat Systems (DK) og Sectra (DK), der på forskellige måder beskæftiger sig med billeddiagnostik og AI er blevet matchet til Mediq (DE) og et tysk accelerator-/investeringsprojekt.

Vi blev positivt overrasket over mængden af information, vi modtog under projektet, og synes det var meget nyttigt. Deltagelsen i aktiviteterne gav os også gode kontakter fra både Tyskland og Danmark, som vi ikke ville have fundet uden projektet. Og nu går vi bestemt efter det tyske marked. – Susan Haanpää, Heart2Save

Og 2 ting, du bør vide, hvis du overvejer det tyske marked

 • Selvom tyskerne er tilbageholdende med at dele data, så er mange løsninger acceptable for dem, fordi de slet ikke deler personlige data.
 • Hvis du har en løsning der skal udvikles til det tyske marked, så få tyske investorer med om bord på et tidligt stadie. Derved kan du få en investor, der har både den viden og det netværk der skal til, for at finde vejen ind på det tyske sundhedsteknologiske marked.

Vær med i nyt digitalt nordisk-tysk netværk
Welfare Tech har oprettet et nyt digitalt netværk: Nordic Network – Germany. Netværksledelsen er finansieret som en aktivitet i innovationsnetværket Danish Healthtech, hvor Welfare Tech er den førende partner. Netværket vil kommunikere relevante begivenheder og webinarer og tilbyde en platform, hvor tyske og nordiske klyngepartnere kan præsentere forskellige aspekter af det tyske sundhedsvæsen.

Welfare Tech er partnere i Danish Healthtech og innovationsnetværket har ligeledes aktiviteter rettet mod det tyske sundhedsvæsen. Læs mere her

Af: Christina Prangsgaard Carstensen, konsulent, Welfare Tech, chpc@welfaretech.dk
Kontakt: Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, karli@welfaretech.dk
Foto: Welfare Tech

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email