Silikonemodeller skal sikre bedre læring

2020-12-09- Silikonemodeller skal sikre bedre læring - Sting DAHT

Menneskets hud er svær at efterligne. Men nu har et nyt samarbejde i Danish Healthtech skabt silikone-modeller, der både ligner og føles som et menneske. Èn model skal træne læger og medicinstuderende i at sætte sting – på en anden model kan kommende ørelæger øve sig i at lægge øredræn. 

Det kan være svært for lægestuderende at få opbygget en rutine i at sy sår sammen. Tidligere har man øvet sig på grisenumser eller blødt skum men det bliver aldrig det samme. Derfor har jordemoder Sara Kindberg, overlæge Karl Møller Bek og Teknologisk Institut sat sig for at skabe naturtro modeller af dele af den menneskelige anatomi i silikone – med fokus på både farvevalg, materiale og den taktile fornemmelse.

Det er vigtigt, at både læger og medicinstuderende får erfaring i at sy i menneskekød, men de har brug for de rette forudsætninger – altså naturtro modeller at træne på, så vi kan skåne mange mennesker fra smerter fremover, siger Sara Kindberg, jordemoder.

Brugte dele fra grise
Hun er direktør for virksomheden GynZone, der årligt underviser flere end 1000 jordemødre, læger og studerende i fødsler, smertelindring og syning efter fødsler på workshops.

Når Sara Kindberg og Karl Møller Bek tidligere har undervist sine kursister i at sy sår sammen efter fødsler, har de bl.a. brugt dele fra grise, som hun har overtaget fra en lokal slagter.

Via et projekt under Danish Healthtech er GynZone snart klar med naturtro træningssimulator af kvindens ringmuskel, som kan tage skade og skal sys efter en fødsel.

Samarbejdet satte fart på udvikling af træningsmodel
Formålet med Danish Healthtech er at bringe forskning og erhvervsliv sammen om bedre løsninger for til sundhedsvæsnet

Som en del af projektet tog Teknologisk Institut kontakt til Sara Kindbergs virksomhed GynZone, da de vidste, at virksomheden i en årrække har forsøgt at skabe naturtro træningssimulatorer af menneskets anatomi.

Vi har tidligere forsøgt med andre samarbejdspartnere, uden at projektet egentlig er kommet i mål. Men samarbejdet med Teknologisk Institut har kørt velorganiseret og professionelt, og vi har virkelig fået sat fart på udviklingen af vores ønsker, fortæller Sara Kindberg.

Korte loops og faste feedback-aftaler
Maskiningeniør Sigurd Vigen Pedersen har været bindeled mellem Sara Kindberg og overlæge Karl Møller Bek hos GynZone, og virksomheden CS Metal.

Et godt samarbejde mellem alle parter har været altafgørende for, at vi snart er klar med en brugbar model. Vi har aftalt faste loops under udviklingen af prototypen, hvor vi mødes hver 14. dag og vurderer modellen. Her har vi samlet op på tilpasningerne fra sidste møde og sat nye tilpasninger i gang. Via disse 14-dage-loops har jeg som udvikler fået hurtig feedback, og Sara og Karl har hele tiden vidst, hvor langt jeg var nået, og hvad jeg arbejdede med, forklarer Sigurd Vigen Pedersen.

De arbejdsmetoder, der har fungeret i denne del af Danish Healthtech, er bl.a.:

  • Korte loops med faste møder
  • Hurtig feedback på nye tilretninger
  • Små ændringer ad gangen
  • Vedvarende kommunikation og dedikation.

Særlige silikoneblandinger føles som muskler og hud
Sigurd Vigen Pedersen har i samarbejde med Sara Kindberg og Karl Møller Bek udviklet den støbeform, som ligger til grund for modellen af ringmusklen. Modellen skal støbes af en særlig blanding af silikone, som jordemoderen, fødselslægen og ingeniøren har fundet frem til sammen med en silikoneekspert fra virksomheden CS Metal. Oprindeligt var planen, at simulatoren skulle 3D-printes, men den valgte silikoneblanding egner sig bedre til støbning.

Støbeformen er udviklet ud fra billeder og skanninger, og i samarbejde har vi lagt os fast på graden af detaljer. Vi er nået frem til et materiale, som minder om en tværstribelt muskel, og ét, der føles som tarm eller hud, forklarer Sigurd Viden Pedersen.

I hvert prototype-loop har Sara Kindberg og Karl Møller Bek givet feedback på simulatorens konsistens, form, farve og den taktile følelse, når man stikker en nål i modellen.

Projekt har skabt nye kommercielle muligheder
I et andet delprojekt under Danish Healthtech har Sigurd Vigen Pedersen skabt en silikone-simulator af en øregang, hvor ørelæger kan træne at lægge dræn. Udviklingen er sket i samarbejde med speciallæge Michael Lyscher fra Ørelægerne Sundhedshuset.

Der findes allerede både en øresimulator og en simulator af ringmusklen på markedet. Men fælles for de to løsninger er, at de for dyre til kommercielt brug.

Et af målene med Danish Healthtech er at skabe vækst inden for én af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, life science- og velfærdsinnovation, og dette mål er opfyldt nu, hvor der er udviklet to løsninger til langt lavere kostpris end de eksisterende på markedet.

Når vi ikke har brugt grisenumser, har vi brugt en anden plastikmodel til undervisning. Den koster cirka 1000 kroner, og overholder ikke sine løfter om holdbarhed. Vores mål var at kunne skabe en simulator for 100 kr. stykket, og det ser ud til at lykkes, siger Sara Kindbeg.

Klar til nye opgaver inden for sundhed
Både GynZone, ørelæge Michael Lyscher og Teknologisk Institut har fået værdi af samarbejdet med hinanden. Danish Healthtech har ligefrem skabt grobund for at søge nye muligheder på sundhedsområdet, fortæller Sigurd Vigen Pedersen.

Det har været interessant at være med til at udvikle løsninger, som direkte kan hjælpe mennesker, og det har været lærerigt at samarbejde med dygtige folk fra sundhedssektoren. Så det giver helt sikkert blod på tanden i forhold til at opsøge andre projekter med sundhedssektoren for øje, siger Sigurd Vigen Pedersen.

Fakta om Danish Healthtech

  • Innovationsnetværket Danish Healthtech er baseret på et unikt partnerskab af landets fire klyngeorganisationer inden for sundhedsteknologi, universiteterne samt de to GTS’er Force Technology og Teknologisk Institut. Læs mere om partnerkredsen her
  • Formålet er at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor og at skabe nye teknologiske muligheder i erhvervslivet samt at bidrage til vækst og værdi for samfundet.
Af: Lotte Overbjerg, journalist, Welfare Tech, loto@welfaretech.dk
Foto: Fra projektet
Kontakt: Julie Justi Andreasen, konsulent, Danish Healthtech, juja@welfaretech.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email