7 konkrete idéer: Sådan arbejder du med FN’s Verdensmål i din virksomhed – og tjener penge

2020-03-23 7 konkrete ideer FNs Verdensmål i din virksomhed

Flere og flere danske virksomheder arbejder allerede med FN’s Verdensmål, men kun hver femte virksomhed har integreret Verdensmålene i deres strategi og forretningsmodel. De savner konkrete værktøjer. Her er 7 konkrete idéer til, hvordan du nemt – og hurtigt – kommer i gang. Og stadig tjener penge.

Ørsted gør det.
Grundfos gør det.
Novo Nordisk gør det.

Din virksomhed gør det. Måske. Snart?

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s 17 Verdensmål. Andelen af danske virksomheder, der arbejder med FN’s Verdensmål på strategisk niveau, er steget fra 40 til 60 procent (iflg. en undersøgelse blandt 710 virksomhedsejere).

I Welfare Techs seneste medlemsundersøgelse for 2019 var status som følger:

 • 26% af virksomhederne arbejder med FN’s Verdensmål
 • 26% af virksomheder arbejder endnu ikke med Verdensmålene, men planlægger at gøre det i 2020
 • 49% af virksomhederne mener ikke det er relevant for dem.

Hvorfor bør ALLE virksomheder arbejde med FN’s Verdensmål?
I de 17 Verdensmål og 169 delmål ligger et kæmpe potentiale for danske virksomheder. For verden har brug for virksomhedernes løsninger for at kunne løse de globale (og lokale) udfordringer. Inden 2030.

Beregninger fra den internationale Business and Sustainable Development Commission viser, at hvis Verdensmålene bliver indfriet til 2030, åbner det op for nye markedspotentialer på 70.000.000.000.000 kr. (12 billioner dollars) om året verden over.

70. Billioner. Kroner.

Danske virksomheder i flere brancher har allerede fået international bevågenhed – for her er meget at byde ind med: bæredygtig energi, fødevareproduktion, genanvendelse og ressourceforbrug, sundhedsløsninger m.m.

Læs også Derfor styrker Verdensmål din forretning

Virksomheder i andre sektorer eller som udelukkende opererer på det danske marked har også noget at byde ind med.

Nu tænker du måske: Hvad med mig? – Jeg er hverken i en stor koncern og har faktisk heller ikke ’tid’. Jeg har travlt (hver dag) med at tjene penge, så jeg kan betale løn til mine medarbejdere, leverandører og andre udgifter.

Men jo – det gælder også dig.

Verdensmålene er en oplagt mulighed for at vise din omverden, dine kunder, samarbejdspartnere og leverandører, at du tager samfundsansvar og arbejder bæredygtigt.

Verdensmål skal understøtte kerneforretningen
Virksomheden DFD (De Forenede Dampvaskerier), der er medlem hos Welfare Tech, arbejder også med Verdensmålene. Et arbejde, som kobles til virksomhedens kerneforretning – også de næste mange år.

Men hvor skal man som virksomhed begynde?

Pernille Kiær er CSR-chef hos DFD og ansvarlig for, at strategien omkring arbejdet med FN’s Verdensmål også bliver udført:

Det er vigtigt, at du ikke vil inddrage alle 17 Verdensmål. Du skal i stedet udvælge de mål, som giver mening i forhold til din kerneforretning og måske allerede noget du (I) gør i virksomheden allerede i dag. Måske skal du gøre det anderledes?

I DFD begyndte arbejdet med Verdensmålene ved en minianalyse af de 17 Verdensmål og tilhørende delmål. Der blev set på relevansen for kerneforretningen og på, hvor der var en oplagt mulighed for at gøre en forskel med Verdensmålene. Fire verdensmål blev udvalgt:

Det giver bedst mening for os at arbejde med de Verdensmål, som vi kan relatere direkte til vores kerneforretning og de ting, vi allerede gør i dag. Herfra kan vi så kigge på: Hvordan kan vi gøre noget andet, end vi gør i dag? Vigtigst er, at strategien og arbejdet med Verdensmålene gøres konkret, så fx vores produktionsmedarbejderne kan se, hvordan de bidrager. Og så er det vigtigt med tydelig intern kommunikation og at ledelsen bakker 100% op om initiativerne, siger Pernille Kiær.

DFD arbejder med følgende Verdensmål:

 • Nr. 6 – Rent vand og sanitet
 • Nr. 8 – Anstændige job og økonomisk vækst
 • Nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
 • Nr. 17 – Partnerskaber for handling

Hvorfor har I valgt lige præcis de fire Verdensmål, og hvordan arbejder I konkret med dem?

Vi arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på forskellige måder i DFD. Dels gør vi det via konkrete interne projekter, som fx har fokus på at forbedre vores vand- og energiforbrug.

Vi gør det også gennem egne løsninger, som fx Viima – vores bæredygtige rengøringskoncept, som muliggør rengøring uden brug af rengøringsmidler og kun med lidt vand. Derudover samarbejder vi med jobcentrene i hele landet, når vi rekrutterer til vores vaskerier og samtidig får personer på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Et andet eksempel er vores UPCY-koncept, hvor kasserede tekstiler fra kunder bliver syet om til nye bæredygtige produkter til både hotel- og restaurationsbranchen og modeindustrien. På denne måde undgår vi at sende tekstilerne til forbrænding, og de får i stedet nyt liv.

Vi oplever også en stigende efterspørgsel fra kommuner i forhold til, hvordan de kan genanvende deres tekstiler, som de har brugt og hvordan de kan anvende en mere miljøvenlig rengøringsløsning, som både skåner miljøet – og medarbejderne, siger Pernille Kiær.

Sådan inddrager du Verdensmålene i din virksomhed
Der findes ingen fast skabelon på, hvordan du som virksomhed griber det an. For det afhænger meget af både branche, virksomhedskultur og kerneforretningen. Men herunder finder du nogle konkrete idéer til inspiration – så du nemmere kan komme i gang.

Skal du have repeteret de 17 Verdensmål (også kaldet SDG’er – Sustainable Development Goals) så start her.

 1. Udvælg få mål til start – og mål som er relevante i forhold til din virksomhed lige nu. Mål som er nemme at gå i gang med.
 2. Lav en lille arbejdsgruppe eller udvælg en person, som er tovholder, er med til at sætte mål – og følger op i forhold til indsatsområder.
 3. Lav en intern workshop, hvor I gennemgår de udvalgte mål – og hvordan de understøtter forretningen.
 4. Inddrag/involvér medarbejdere og få input til, hvordan de kan tænke at bidrage.
 5. Sæt realistiske og realiserbare mål.
 6. Overvej at inddrage eksterne ambassadører og partnerskaber, som kan være med til at støtte op om indsatsen.
 7. Hent mere inspiration fra dit netværk eller andre brancher – hvordan gør de?

Hvordan forpligter vi os som virksomhed og hvordan får vi koblet Verdensmål på initiativer, så de også kan udføres? Og hvordan vil vi kommunikere, både eksternt i forhold til CSR, men også internt i forhold til at engagere medarbejdere? – siger Pernille Kiær og fortsætter:

Overvej også hvordan du kan involvere dine medarbejdere på daglig basis. Mange medarbejdere kender ikke Verdensmålene – og kan ikke nødvendigvis omsætte strategi til handling. Det er en ledelsesopgave – og at gøre det så simpelt, så alle kan forstå – og bidrage, siger Pernille Kiær.

Skal alle virksomheder arbejde med FN’s Verdensmål?

Som virksomhed, uanset om du er en stor eller mindre virksomhed, kan FN’s Verdensmål give dig et fokus på, hvilke områder, du kan rette din CSR-indsats imod. Det kan f.eks. være nye muligheder og en opmærksomhed ift. at skille sig ud på markedet, dvs. du kan opnå konkurrencefordele, som også kan åbne for nye forretningsområder.

Vi har også både kunder og leverandører, som efterspørger initiativer i forhold til bæredygtighed, og det vil vi meget gerne efterleve. Vi er slet ikke i mål, for det er en fortløbende proces, som hele tiden kan justeres. Men det vigtigste er: Vi igangsætter initiativer, som er gode for virksomheden og gode for samfundet – slutter Pernille Kiær.

Netværk: Er din virksomhed i gang med FN’s Verdensmål – eller vil (måske) gerne?

Er du interesseret i at være med i et Welfare Tech netværk omkring FN’s Verdensmål – videndele, blive inspireret eller blive overbevist om, at du OGSÅ skal arbejde med Verdensmålene? Kontakt Randi Villebro, konsulent i Welfare Tech, på T: +45 9320 2520, ravi@welfaretech.dk.

Øvrige links om FN’s Verdensmål for virksomheder

Her kan du læse mere om, hvordan andre virksomheder arbejder med Verdensmålene


Dette er artikel nr. 1 i en serie på tre artikler, som handler om hvordan virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner inddrager FN’s Verdensmål og bidrager konkret til at sikre en bæredygtig verden frem mod 2030.

Welfare Tech er partnere i Danish Healthtech. 

Af: Christina Prangsgaard Carstensen, Welfare Tech, chpc@welfaretech.dk
Kontakt: Randi Villebro, Welfare Tech, på T: +45 9320 2520, ravi@welfaretech.dk.
Foto: DFD

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email