Ingeniør hjælper med 3D-print på tværs af Aarhus Universitetshospital

Brugt til artikel om 3D-print center Aarhus.

Det nyåbnede 3D-printcenter skal styrke specialiseret forskning og udvikling inden for 3D-print. Ingeniør Joakim Lindhardt står i spidsen for centeret.

Joakim Lindhardt er uddannet diplomingeniør i sundhedsteknologi, og han er den første ingeniør i Norden, der står i spidsen for et 3D-print center, der laver 3D-printede hjælpeværktøjer på tværs af et hospital. Han er tilknyttet afdelingen for plastik- og brystkirurgi på Aarhus Universitetshospital, men samarbejder bredt på tværs af afdelingerne.

I det nye center på Aarhus Universitetshospital 3D-printer de blandt andet modeller til rekonstruktion af underkæben hos kræftpatienter. Tidligere blev modellerne bestilt i udlandet, men det var både dyrere og indebar længere leveringstid.

Den lange leveringstid betød, at det 3D-printede hjælpeværktøj i nogen tilfælde blev fravalgt, fordi leveringstiden fra udlandet simpelthen ikke overholdt behandlingstiderne i kræftpakkerne. Når det 3D-printede hjælpeværktøj fra udlandet blev fravalgt modtog kræftpatienterne ikke den meget præcise behandling, som 3D-printede modeller muliggør.

Ansættelsen af ingeniøren Joakim Lindhardt, kompliceret software og en 3D-printer, har gjort det muligt at 3D-printe modellerne lokalt, og spørger man Joakim Lindhardt, ligger der et kæmpe potentiale.

Det hele startede faktisk som et pilotprojekt, hvor kæbe- og plastikkirurgisk afdeling gik sammen og formulerede projektet. På det tidspunkt var jeg netop blevet dimittend, og jeg blev en del af projektet. Her blev det hurtigt muligt at vise entydige og positive resultater, siger Joakim Lindhardt.  

Samarbejde på tværs
I dag er der også øre-næse-hals-læger involveret. Det er en klar fordel, at forskellige fagområder går sammen og finder ud af, hvor begrænsningerne ved 3D-printerne er, og hvordan man bedst understøtter hinandens arbejde inden for 3D-print.

Den danske sundhedssektor er godt med, når det kommer til anvendelse af 3D-print. En tysk undersøgelse foretaget af Medical goes Additive viser, at mens kun 15 procent af tyske hospitaler anvender 3D-print, er tallet helt oppe på 50 procent i Danmark. 

Humlen er, at 3D-print i sundhedssektoren er velkendt, men ikke særligt udbredt. I dag er der en masse litteratur, der viser effekterne af 3D-print i praksis, men ikke effekterne af den interne produktion, som et 3D-print-center muliggør. Og her kommer vi ind i billedet, siger Joakim Lindhardt.

På Aarhus Universitetshospital er der klare hypoteser om, at der er store fordele ved at organisere arbejdet med 3D-print centralt i et ekspertcenter. Før dobbeltkøbte man licenser og delte ikke erfaringer som nu.

Udvikling er blevet lettere
En fordel ved etableringen af 3D-print-centeret er, at udvikling er blevet lettere, da der er langt færre skridt fra ide til implementering.

Et af de forskningsprojekter, der vil være interessant at kigge på i fremtiden, handler om print af fedtvæv. Brystkræftpatienter får i dag et nyt bryst, men de får ikke deres eget bryst tilbage. I en sådan projekt vil man forske i at printe en spejlvent model af det raske bryst. Projektet ligger inden for, hvad man forventer er muligt, men der er stadig et stykke vej endnu.

Der ligger nu en stor øvelse i at få brugt de muligheder, vi har og få lært en masse. Vi påskønner den udvikling, vi er en del af, og vi arbejder hver dag for at få styr på de teknologisk og regulatoriske krav. For eksempel vil vi gerne lave guidesystemer til øjenmålskirurgi. Her har vi udstyret, men vi har stadig en del faktorer, vi ikke har styr på. Her handler det om at lære fra de andre områder, hvor 3D-print er implementeret, siger Joakim Lindhardt.

Målet på Aarhus Universitetshospital er, at anvendelsen af 3D-print bredes ud. På sigt ønsker man blandt andet at printe kunstige luftrør og knogleimplantater.

Kræver kulturændring
En af de største udfordringer ved implementeringen og brugen af 3D-print er den kulturændring, der følger med. Inden etableringen af centret for 3D-print var det meget kostbart at 3D-printe. Både i form af indkøb og leveringstid. Nu foregår det lokalt, og da Aarhus Universitetshospital ikke skal tjene på det, er udgiften, der er forbundet med 3D-print, langt mindre.

Det kræver tilvænning pludselig at tænke 3D-print ind som en naturlig del af sin arbejdsgang, fordi det førhen slet ikke var en mulighed. Her kan vi heldigvis være med til at præge vores kollegaer rundt om på afdelingerne, siger Joakim Lindhardt.  

En anden udfordring er den forventningsafstemning på tværs af faggrupper og afdelinger, der er nødvendig. Hvad vil vi gerne på længere sigt? Og hvad er muligt? Her er det nødvendigt at formidle de use-cases, 3D-print centeret har udarbejdet, og som afdækker brugssituationerne lokalt på hospitalet.

Indtil videre er der tale om et lokalt center på Aarhus Universitetshospital, men tanken er at udbrede det regionalt. På længere sigt håber man også på nationalt engagement, siger Joakim Lindhardt. 

 

Mød Joakim Lindhardt og partnerne i Danish Healthtechs på Medico Bazar 2020
I Innovationsnetværket Danish Healthtech samarbejder Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Force Technology og MTIC i konkrete projekter om 3D-print. Der er nu tre projekter på tegnebrættet, og du kan høre mere om projekterne på Medico Bazar, hvor alle partnerne vil være repræsenteret på en fælles stand. Her kan du også møde Joakim Lindhardt. Læs mere om Medico Bazar 2020 og tilmeld dig.

3D-print projekter i Danish Healthtech

  • 3D-printede støbeforme af komponenter til behandling af hypotermi og knoglekræft

Projektet går ud på at anvende 3D-printede sprøjtestøbeforme (FIM) til at udvikle to healthcare produkter: et indføringskateter til behandling af hypotermi samt scaffolds til behandling af knoglekræft. Målet er at demonstrere og formidle anvendelsen opløselige sprøjtestøbeforme til healthcare anvendelser.

  • 3D-printede sprøjtestøbeforme til medicoformål og prototyping i PSU

Projektet går ud på at eftervise, at det er muligt at forarbejde en specifik høj-temperaturbestandig autoklaverbar polymer, der er udviklet til medicinske formål. Målet er at løse de udfordringer, der er ved brugen af 3D-printede forme til FIM i forbindelse med forarbejdning af PSU – valg af resin, udformning af 3D-print og valg af procesparametre i sprøjtestøbeprocessen (specifikt hastigheder, tryk og temperatur).

  • Udvikling og fremstilling af implantater og skruestyr til operationer

Projektet går ud på at udvikle patienttilpassede implantater og skruestyr til patienter, der har været udsat for et trauma. Målet er at modne 3D-print teknologien samt de efterfølgende overfladebehandlingsprocesser som er krævet i forbindelse med blivende implantater.

Af: Julie Justi Andreasen, Danish Healthtech, juja@welfaretech.dk
Foto: Particle 3D

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email