Intelligente droner og alarmsystemer

WHINN 2019

Danish Healthtech skød WHINN 2019 i gang med Bits & Beers og zoomede sammen med seks engagerede oplægsholdere ind på droner, robotter og kunstig intelligens. Virksomhederne Corti og Lorenz Technology gav deres bud på, hvordan kunstig intelligens kan understøtte arbejdet inden patienten indlægges.

Red liv med kunstig intelligens
Co-Founder og CTO i Corti, Lars Maaløe, indviede gæsterne i potentialet ved brug af kunstig intelligens, også kaldet artificial intelligence (AI), ved 112-opkald. Oplægget blev holdt på Bits & Beers, der er et uformelt aftenevent, og igen i år lå som optakt til WHINN.

Systemet Corti understøtter et af de sværeste og mest kritiske øjeblikke på patientens rejse – inden de bliver indlagt, og hvor det skal vurderes, hvorvidt der er tale om en livstruende situation.

Corti er blevet fodret med tusindvis af alarmopkald, og har fået at vide, hvilke opkald, der viste sig at handle om hjertestop. På baggrund af dette kan systemet identificere tidligt i opkaldet, hvornår der er tale om hjertestop. I et pilotprojekt foretaget i 2018, havde Corti ret i 92 procent af tilfældene, hvor en akutmedarbejder i Region Hovedstaden uden støtte af Cortis løsning kan spotte et hjertestop 75 procent af gangene.

Jeg tror, man kan tage nogle bedre beslutninger på baggrund af et AI-system, der hjælper en som beslutningstager. Som beslutningstager i dag træffer man mange gange beslutningen baseret på good feeling eller på vegne af nogle få menneskers samlede beslutningstagning. Med et AI-system har du muligheden for at tage en beslutning på baggrund af et system, der er trænet på vegne af en masse data, sagde Lars Maaløe.

Efterhånden som Corti bliver trænet mere og mere og øger forståelsen af, hvad alarmopkaldet handler om, vil Corti forsøge at forudsige, hvor kritisk patientens situation er. Cortes vurdering vil så blive vist på en skærm til personalet, der besvarer 112-opkald fra borgere.

 

Intelligente droner i beredskabet
Hvordan kan intelligente droner understøtte en bedre service hos beredskabet ved at samle relevant data? Det spørgsmål besvarede Nicole Sophie Christiansen, Business Development Manager hos Lorenz Technology på WHINN Bits & Beers.

Det er ikke effektivt at have en dronepilot i hvert enkelt udrykningskøretøj, men hvis vi kan nøjes med en drone, der styres centralt fra af en dronepilot, der ved hvad der skal filmes – så kan vi forberede beredskabet, der ankommer til ulykken langt bedre, end det er muligt i dag, sagde Nicole Sophie Christiansen.

Lige nu samarbejder Welfare Tech, partnere i Danish Healthtech, med Lorenz Technology om at teste droner som first responder på ulykkessteder. Projektet ’FRED – First Responder Emergency Drone’ har resulteret i en nominering til 5G-prisen 2019.

5G-netværket giver højere datahastigheder. Droner på 5G-netværket kan blive et centralt værktøj, hvis de ubemandede fly kan udnytte 5G-netværkets styrke til at sende video og data i realtid og hurtigt identificere de vigtigste faktorer på et ulykkessted.

At dele data og viden i øjeblikket med dem, der er på vej ud for at redde folk – det tror jeg giver en meget bedre service alt i alt, sagde Nicole Sophie Christiansen.

 

Selvdrevne robotter
På WHINN-sporet ‘Robots, AI and Drones’ kom fremtidens perspektiver fra industri og forskning, mens aktører fra sundhedsområdet delte ud af perspektiver og erfaringer fra implementering i sundhedsområdet.

Også andre virksomheder og brancheeksperter gav deres bud på potentielle og centrale udfordringer ved brugen af robotter, droner og kunstig intelligens i velfærdssektoren.

Mikkel Viager, robot og automations advisor i CAIN&CO gav en status på robotter og AI på årets WHINN.

Der sker meget inden for mobile robotter, AI og machine learning, der kan bruges til at gøre vores løsninger mere selvdrevne, sagde Mikkel Viager.

 

Nutidens og fremtidens teknologiske potentiale
Moderator på WHINN-sporet om robotter, droner og kunstig intelligens, Søren Elmer Kristensen fra TEK Innovation, SDU var tilfreds med dagen, der bød på en masse vidensdeling og forudsigelser for fremtiden.

Det lykkedes at skabe et billede af nutidens og fremtidens teknologiske potentiale. Vi fik italesat både barrierer og udfordringer, som der jo er, når man udvikler og implementerer ny teknologi. Vi er lykkedes med at få relevante aktører til at lægge deres tanker på bordet, og i pauserne var der allerede snak om nye potentielle samarbejder. Det er lige netop det, der er målet med WHINN-konferencen, sagde Søren Elmer Kristensen, da dagens program var gennemført.

 Innovationsnetværket Danish Healthtech arrangerede WHINN Matchmaking og WHINN Bits & Beers.

 

Bliv del af et AI-projekt
Welfare Tech, partner i WHINN og Danish Healthtech, kører projektet VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme. VISE skal udvikle digitale økosystemer og konkurrencefordele via dataanalyse, og det er stadig muligt at blive en del af projektet.

Et af de delprojekter, der er sat i gang i VISE, har fået navnet FRED – First Responder Emergency Drone. Her vil Lorenz Technology videreudvikle deres intelligente dronesoftware til at støtte de først ankomne på et skadessted. Desuden skal dronen kunne dele information i realtid til personel på vej og andre relevante aktører.

Det er muligt løbende at søge om at deltage i VISE-projektet. Kontakt seniorkonsulent Søren Parmar-Sielemann, tlf. 29 32 74 70, smps@welfaretech.dk og hør nærmere.  

Læs mere om arbejdet med kunstig intelligens i Danish Healthtech

Af: Julie Justi Andreasen, konsulent i Danish Healthtech, juja@welfaretech.dk
Foto: Ard Jongsma, WHINN

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email