Ny national strategi for kunstig intelligens

danishhealthtech_197534005_small

Det nationale innovationsnetværk Danish Healthtech udforsker bredt emnet kunstig intelligens. En ny national strategi sætter fokus på potentialerne for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Professor ved Aalborg Universitet, Birthe Dinesen, byder den nye strategi velkommen og påpeger vigtigheden af, at der sættes fokus på emnet netop nu. 

I marts 2019 lancerede regeringen en ny national strategi for kunstig intelligens. Visionen er klar. Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Strategien sætter fire spor op, som kendetegner den danske tilgang:

  • Etisk grundlag med mennesket i centrum 
  • Danske forskere skal forske i udvikling af kunstig intelligens 
  • Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens 
  • Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse. 

I maj 2019 udgav ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) en hvidbog Bedre Sundhed med AI’ som ligeledes peger på potentialerne for anvendelse af kunstig intelligens og på nogle af de udfordringer, sundhedsvæsnet står overfor, hvis potentialet skal indfries. 

Kunstig intelligens i sundhedsvæsnet 

Kunstig intelligens dækker over flere funktioner og teknologier, hvor computerprogrammer og maskiner udfører komplicerede beregninger og algoritmer, der ellers udføres af menneskers kognitive egenskaber. Når de store datamængder, vi har i sundhedsvæsenet, kombineres med komplekse beslutningsprocesser og logistiske processer, skabes et godt grundlag for at bruge kunstig intelligens. Det gælder både inden for diagnostik, behandling og beslutningsstøtte. 

Som et af de mest digitale lande i Europa er udgangspunktet godt for, at vi i Danmark kan udnytte kunstig intelligens. Vi er allerede på vej, og forudsætningerne for at intensivere arbejdet med kunstig intelligens er i store træk på plads. 

Netop sundhed er et de fire emner, hvor regeringen prioriterer kunstig intelligens højt. Life science, og herunder sundhedsteknologiområdet, udgør en af de helt store styrkepositioner for Danmark. Og formålet med at prioritere kunstig intelligens inden for sundhedsvæsnet er at kunne yde hurtigere og bedre diagnosticering samt mere målrettet behandling af sygdomme. 

Birthe Dinesen, professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet stod i april 2019 i spidsen for konferencen New Horizons for Connecting Health – Artificial Intelligence and Entrepreneurship, der var medfinansieret af innovationsnetværket Danish Healthtech. Konferencen satte fokus på kunstig intelligens, og når Birthe Dinesen ser tilbage på dagen, er der særligt tre budskaber, hun mener træder frem.

1. Etiske retningslinjer 

Tilsvarende den nationale strategi og hvidbogen Bedre Sundhed med AI blev de etiske retningslinjer diskuteret på konferencen på Aalborg Universitet. Kunstig intelligens medfører en ny måde at træffe og understøtte beslutninger på. Det betyder, at sundhedsvæsenet skal stille en række etiske spørgsmål om forholdet mellem fordele ved anvendelse af kunstig intelligens, hensynet til den enkeltes rettigheder og vores samfundsmæssige værdier. 

– Hvad skal der til for, at vi føler os trygge ved en social robot? Hvad skal der til for, at vi ikke føler os overvåget? Og kan robotten erstatte menneskelige relationer? Det er en hårdfin balance, der kræver en vedvarende dialog med alle involverede parter, siger Birthe Dinesen.

Kunstig intelligens er et tema, der kræver fælles retningslinjer og etiske rammer, som rent praktisk muliggør, at virksomheder kan arbejde med kunstig intelligens samtidig med, at GDPR og transparens er sikret i forhold til borgere og patienter. 

2. Business casen inden for kunstig intelligens

Den anden pointe Birthe Dinesen fremhæver er, at alle, der arbejder med kunstig intelligens, bør overveje, hvordan business casen skal se ud. Her kan det være en god ide at skele til USA og Kina. De to lande står for henholdsvis 48 % og 38 % af den globale udvikling inden for kunstig intelligens.

Hvidbogen ‘Bedre Sundhed med AI’  fremhæver, at vi i et mindre land som Danmark, er nødt til at samarbejde med EU, når vi udvikler og forsker i kunstig intelligens. Ligesom vi bør benytte præ-kompetitive og platformssamarbejder på tværs af industrier og universiteter. I hvidbogen anbefales det, at vi koncentrerer os om konkrete tiltag, som for eksempel den danske høreapparatindustri, der på baggrund af samarbejde mellem private virksomheder og danske universiteter skabte verdens første digitale høreapparat. 

3. Dansk sundhedsdata skal ud at leve 

Endelig fremhæver Birthe Dinesen, at vi i Danmark er et sted, hvor vi ikke må gå i stå: 

– De danske sundhedsdata skal ud at leve og det kræver, at vi prioriterer udviklingen. Faktisk skal der endnu mere gang i den, både i kommunerne og i resten af sundhedsvæsnet, siger Birthe Dinesen. 

Hvidbogen lægger vægt på, at vi i Danmark bør skynde os at finde en forsvarlig måde at bringe dansk sundhedsdata i spil. Kampen om at komme først med fremtidens sundhedsløsninger er nemlig i fuld gang. Og får vi ikke bragt dansk data i spil, ender de med at blive irrelevante. 

Skal vi lykkes med at bringe dansk sundhedsdata i spil kræver det, ifølge hvidbogen ‘Bedre Sundhed med AI’, flere data til træning af algoritmer. Der udestår et større valideringsarbejde før eksisterende data kan anvendes – til trods for, at vi i Danmark har ekstensive og gode kvalitetsdatasæt. 

Der er også udfordringer med at rekruttere personale inden for it. I dag melder 60 procent af virksomhederne om udfordringer med at tiltrække medarbejdere med kompetencer inden for it. Private investeringer i kunstig intelligens ligger også lavere i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. 

– Kun ved at sætte fokus på emnet, bliver der skabt debat, som kan skubbe dagsordenen fremad. Derfor glæder lanceringen af den nationale strategi, som vil præge prioriteringerne med data og beslutningsstøtte, mig meget, slutter Birthe Dinesen.

Kontakt
Projektkoordinator: Charlotte Villadsen
Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University (partner i Danish Healthtech)
Email: cvi@hst.aau.dk

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email