Partnerkredsen rundt – LSI

LSI_mennesker_ben

Som en fast del af nyhedsbrevet, vil partnerkredsen i Innovationsnetværket Danish Healthtech fortælle, hvem de er, hvorfor de er med i netværket, og hvilke projekter de aktuelt arbejder med. Vi starter med Life Science Innovation North Denmark.

Hvem er I?
I Life Science Innovation (LSI) samler vi nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Virksomheden, som er en klynge-lignende platform, faciliterer samarbejde på tværs af offentlige organisationer, herunder vidensinstitutioner og private virksomheder, med henblik på at designe og udvikle løsninger, som matcher brugernes behov til stor gavn for borgere og patienter i Nordjylland. I forbindelse med arbejdet i Danish Healthtech sætter vi fokus på det nationale samarbejde og lægger vægt på projekter med høj innovation.

I LSI skal vi sikre en erhvervsmæssig udvikling. Det handler derfor om at sætte alle parter i spil, hvor kompetencer og viden netop supplerer hinanden i et tæt samarbejde, så gevinster kan realiseres – både for den offentlige og private aktør. LSI’s styrkeområde er det unikke gode samarbejde med såvel LSI’s Erhvervsforening, med over 50 private virksomheder, som med de offentlige spillere på markedet; Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og vidensinstitutioner, som alle udgør partnerskabet i LSI. 

Hvorfor er I med i Innovationsnetværket Danish Healthtech? 
LSI er med i Innovationsnetværket Danish Healthtech for at styrke innovation og vækst inden for en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, sundheds- og velfærdsinnovation. Vi bidrager særligt med erfaringer relateret til SMV samt offentligt-privat samarbejde. Ved et samarbejde på tværs i en national kontekst optimeres udvikling af løsninger, der matcher brugernes behov – og i sidste ende skaber en bedre sundhed og velfærd for borgere i Danmark. 

Hvilket projekt har I i Innovationsnetværket Danish Healthtech? 
I LSI er vi lead på projektet Erfaringer om og kompetenceudvikling inden for OPI-begrebetog bidrager med viden, erfaring og kompetencer inden for OPI (Offentligt-privat Innovation). Vores styrke er at skabe samarbejde på tværs af partnerskabet. Det kommer blandt andet til udtryk ved flere samarbejdsprojekter, vi igennem de seneste år har faciliteret med midler fra Regionalfondens Sundhedsteknologisk Serviceprogram. Projekterne har haft fokus på det innovationssamarbejde der opstår, når offentlige organisationer, private virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen og løfter en udviklingsproces, der tager udgangspunkt i en kvalificeret, fælles problemstilling fra praksis. Dynamikken opstår ved, at de forskellige kompetencer sættes i spil, viden og erfaringer deles om et fælles mål – at udvikle løsninger, som matcher brugernes behov og bidrager til at gøre en forskel. 

I LSI inviterer vi ind til samarbejder på tværs af hele landet og kommer du forbi Aalborg, er du altid velkommen til at kigge forbi. 

Kontakt:
Trine Søby Christensen, chefkonsulent LSI
tsc@lsi-nd.dk

Læs mere om de andre partnere.

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email