Samarbejde mellem hospitaler og startups giver flere og bedre løsninger med brug af kunstig intelligens

Israel innovationstur

Vi har behov for at få virksomhederne ind på hospitalerne og arbejde tæt sammen med læger og øvrigt sundhedspersonale. Og vi har brug for, at den tid, der bruges, for at få adgang til data for relevante projekter, bliver kortere. Hvis vi gør det, kan vi sætte gang i en eksplosiv udvikling af løsninger baseret på kunstig intelligens, som vil revolutionere sundhedsområdet. Men vi skal handle nu, hvis ikke Danmark skal blive efterladt på perronen.

I sidste uge var Copenhagen Healthtech Cluster i samarbejde med Innovationscenteret i Israel og Danish Healthtech arrangør af en innovationstur til Tel Aviv, epicenteret for sundhedsløsninger med brug af kunstig intelligens (AI). Med på turen var førende forskere indenfor AI og Machinelearning, innovative klinikere fra hospitalerne og løsningsorienterede iværksættere fra startupmiljøet. Delegationen var på Sheeba Hospitalet, hvor en særdeles effektiv proces omkring anvendelse af sundhedsdata er mulig.

De israelske erfaringer
Israels sundhedssystem har som et af sine erklærede mål at understøtte erhvervslivet, hvilket gennemsyrer hele økosystemet. Konkret afspejles det i, at hospitalerne afsætter ressourcer til inkubationscentre, hvor virksomheder fysisk sidder på hospitalerne og samarbejder med læger og øvrigt sundhedspersonale. Derigennem får de adgang til data, og ansøgninger til videnskabsetiske komiteer behandles lokalt, og tilladelser gives ligeledes til hospitalerne. AI-løsninger udvikles dermed på hospitalerne i samarbejde mellem startups, klinikere og forskere. Samarbejdet giver en mere smidig adgang til sundhedsdata samt en forståelse for problemernes relevans, hvilket er afgørende for at udvikle AI løsninger, der har indflydelse på det kliniske arbejde og samtidig har innovationspotentiale.

”Sammensætning af kompetencer er nødvendig for at kickstarte implementeringen af AI i vores sundhedsvæsen med respekt for anonymisering af sundhedsdata og personbeskyttelseslovgivningen” – Mikael Boesen, BFH

Den danske delegation fik stor indsigt i samarbejdet mellem israelske hospitaler og virksomheder indenfor AI, og denne viden skal nu udnyttes til bredere samarbejde i det danske sundhedsvæsen. Det er væsentligt, at klinikerne prioriterer dialog med startups for at udvikle dels standardiserede regulatoriske processer og dels algoritmer. Især standardisering af regulatorisk karakter sparer israelerne for megen tid og reducerer tiden fra ide til handling. De danske forskere og klinikere har et meget højt fagligt niveau, og deres kompetencer er fuldt på højde med de israelske. Derfor vil vi ligeledes få stort udbytte af inkubationscentre med den beskrevne arbejdsgang. 

Et andet led i økosystemer, som har stor effekt i Israel, er deres håndtering af at få innovationen ud i samfundet. Hospitalerne har tilknyttet ”Technology Transfer Companies” som hjælper forskerne med at kommercialisere deres forskning. De danske uddannelsesinstitutioner og hospitaler kan på samme måde være et stærkt bindeled til det private erhvervsliv, samtidig med at de sikrer, at innovationen foregår på hospitalets præmisser.

Hvad bør der gøres?
Et af de steder, hvor Israel adskiller sig og er foran Danmark, er indenfor datastruktur. Israel har samlet deres sundhedsdata i 4 sundhedsforsikringsorganisationer. Det gør det som udgangspunkt nemmere at overskue mængden af data end i Danmark, hvor sundhedsdata er samlet i mere end 160 forskellige databaser. Det er nødvendigt at agere og ændre den omfattende datastruktur, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Enklere struktur vil betyde, at udviklingen af AI-løsninger kan ske hurtigere. Datatilgængelighed er den største hindring for at følge med i Israelernes tempo.

Hvordan kommer Danmark videre? Vi giver et bud på 3 løsninger:

  • Startups og virksomheder skal placeres INDE på hospitalerne i inkubationscentre og få hurtigere adgang til data og etiske godkendelser. 
  • Der skal skabes et forum hvor klinikere og virksomheder kommunikerer tæt, og hvor der allokeres ressourcer til hospitalets involvering i innovationen.
  • Ensrettet datastruktur er afgørende. Datatilgængelighed er den største barriere for at få igangsat udviklingen af AI-løsninger.
Skrevet af: Karina Vigelsø Westh, Project Manager – AI, Copenhagen Healthtech Cluster, kwe@copcap.com  
Kontakt: Henning Langberg, Director of CHC, Copenhagen Healthtech Cluster, hla@copcap.com
Foto: Copenhagen Healthtech Cluster  

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email