Sundhedssektoren skal bidrage til den grønne omstilling

2019 10 16_C40

Sundhedsvæsenet er en af de mindre kendte klimasynder, men sætter ikke desto mindre et markant klimaaftryk. Det skal der laves om på. En klimadebat under C40 gav indblik i problemstillingen, og svar på, hvordan Danmarks nøgleerhverv kan bidrage til den grønne omstilling. 

Klimaforandringer er vor tids største udfordring. Moderne livstil og menneskets udledning af drivhusgasser kalder på handling nu! Derfor inviterede de danske klynger og netværk til klima-debat under C40-topmødet i København, hvor borgmestre og delegerede fra hele verden mødtes for at finde og udveksle grønne løsninger.

15 debattører inden for transport, energi, byggeri, produktion, it og sundhed gav deres syn på, hvor de største klimaudfordringerne ligger inden for deres branche, og hvilke løsninger der kan tages i brug.  

Der er behov for, at vi arbejder hurtigt, men jeg er optimistisk. Vi har i dag hørt mennesker, der er villige til at tilstå deres klimasynder, men også til at være del af løsningen. Jeg er glad for at så mange har taget problemstillingen op og er villige til at indgå partnerskaber for at udvikle de nødvendige løsninger. Den grønne omstilling kommer ikke ved push, hvor virksomhederne skaber klimaeffektive løsninger. Der skal være en efterspørgsel. Vi skal se værdien, sagde Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech.

Kompromiser og pres fra medarbejderne
Den grønne omstilling kommer til at berøre os alle. Men er vi villige til at ændre adfærd – og betale prisen? 

Forestil dig at skulle sige til lægen: ”Her har du det næstbedste implantat til din patient, til gengæld er det klimavenligt”. Og forestil dig lægen fortælle patienten: ”Vi vil behandle dig med det næstbedste – men klimavenlige – implantat”. Hvad tror du svaret vil være?, spurgte Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers. 

Lægerne ønsker at bruge det bedste, fordi det er godt for patienten. Industrien ønsker at bruge det bedste, fordi det er godt for profitten. Alligevel har Regionshospitalet Randers taget udfordringen op. De er gået i dialog med de medicinske leverandører, særligt med fokus på at nedbringe mængden af affald og andelen, der afbrændes. Alene i Region Midtjylland producerer hospitaler op mod 7000 tons affald om året.

70 % af vores affald og CO2 kommer fra medicinsk affald og udstyr, og vi brænder 60-70 % af vores affald. Kun lidt kan genanvendes, sagde Jonas Dahl.  

Både blandt medarbejdere og i hospitalsledelsen, er der opbakning til at tage handling, så mere affald genanvendes og afskaffes klimavenligt. I dag affaldssorteres plastik, så ikke alt plast sendes til forbrænding. Noget plastaffald rengøres, så det kan afskaffes i den almindelige dagsrenovation, andet videresælges og genbruges af andre.

Vi skelner mellem ”affaldssamlere”, som undersøger, hvordan kan vi kan genbruge mere affald og ”piggy bags” som undersøger, hvordan kan vi kan overbevise industrien om at sænke plastemballagen. Der er et stærk pres fra medarbejderne, særligt sygeplejerskerne, til at gøre noget. Det er vi som ledelse nødt til at reagere på og vise, at det praktisk er muligt at foretage ændringer, sagde Jonas Dahl.

Brug for investeringer og politisk mod 
Skal vi nå de ambitiøse klimamål i Paris-aftalen fra 2015, skal alle brancher bidrage. De store industrier har allerede sænket deres CO2-udledning markant, men der er stadig lang vej og behov for både en holdningsændring og ny innovation. 

Spørgsmålet er: Investerer vi nok i ny innovation? Og er vi villige til at betale prisen for den grønne omstilling?  

Ja, vi mangler innovation. En del af løsningen er netop at sikre, at vi får den innovation. Vi har erkendt problemet, og vi er nødt til at løse det. Og løse det hurtigt, sagde Thomas Woldbye, CEO, Copenhagen Airports.

Luftfartsindustrien er meget opmærksom på sin negative klimapåvirkning. Industrien står for 2-3 % af den globale CO2-udledning. Det skal ændres! Branchen har sat ind på flere fronter. Foruden at kigge på måden der flyves på, så flyene udnytter brændstoffet optimalt, har Københavns Lufthavne også taget initiativ til en grøn klimafond. Alle passagerer, der rejser gennem en dansk lufthavn, vil blive opkrævet et mindre beløb, som går til fonden. Det forventes at indbringe 250-300 millioner kroner årligt til innovation af en mere klimavenlig luftfart. Målet er en CO2-fri lufthavn i 2030 og en CO2-fri branche i 2050; hvilket er i tråd med Paris-aftalen. 

Den voksende klimabevidsthed er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Virksomhederne skal kunne se en forretningsmodel i de grønne løsninger. Hvis ikke slutbrugerne efterspørger og er villige til at tilvælge og ”betale” for de grønne løsninger, vil virksomhederne ikke tilbyde dem.

For at sætte skub i udviklingen og den nødvendige innovation efterlyste flere debattører politisk lederskab, der sætter ambitiøse klimamål om fx grønne byggerier og CO2 neutral transport.

Vi er heldige at bo i et land, som massivt finansieres via den offentlige sektor. Jeg tror, de offentlige bevillinger i de kommende år målrettes dette område. Og pengene taler altid. Den offentlige sektor er nødt til at kræve klimaløsninger eller sige, at de skal være en del af det, vi ønsker at se. Og her kan klyngerne bidrage og skubbe industrierne i den rigtige retning, sagde Christian Graversen, Welfare Tech.

Klimadebatten blev holdt på BLOX i København, den 10. oktober 2019 og var arrangeret af Cluster Excellence Denmark i samarbejde med Welfare Tech, Danish Healthtech, BrainsBusiness, InnoBYG, Lifestyel & Design Cluster, CLEAN, RoboCluster, MDC Maritime Development Centre og Energy Innovation Cluster

Af: Mette Thiel, Welfare Tech
Kontakt: Julie Justi Andreasen, Innovationsnetværket Danish Healthtech, juja@welfaretech.dk
Foto: Raketfilm

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email