Udvikling af teknologi inden for diabetesområdet

Close up of asian woman hands using lancet on finger to check blood sugar level by glucose meter, Healthcare medical and check up, diabetes, glycemia, and people concept

En masterclass med titlen ’Ny viden giver nye muligheder for udvikling af smartere teknologiske løsninger inden for diabetesområdet’ løb af stablen den 21. juni. Her kom klinisk professor i diabetes og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus med sine bud på, hvad der skal til for at forebygge diabetes bedst muligt. 

Arrangementet blev afholdt af MTIC (Medtech Innovation Consortium) og Danish Healthtech, og der var deltagere fra både erhvervsliv, forskning, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og kommuner. Ny teknologi til diabetesdiagnostik og -behandling er et af fokusområderne, som Danish Healthtech arbejder med.

Diabetes er en samfundsudfordring
Troels Krarup Hansen, speciallæge, klinisk professor i diabetes og diabeteskomplikationer og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus, gav deltagerne et indblik i diabetessygdommens nuværende udbredelse og prognoser for fremtiden. Prognoser der viser, at antallet af borgere, der får diagnosticeret, især diabetes type 2, vil stige markant mange år frem, hvis man kigger på de nuværende behandlingsmuligheder og forebyggelsestiltag. 

For at imødekomme det stigende antal af borgere, der bliver diagnosticeret, bør man ifølge Troels Krarup Hansen se mere på, hvordan nye teknologiske løsninger kan bidrage til at forebygge følgesygdomme og komplikationer af diabetes. Her kan det give mening og skabe værdi at bringe sygdomsdata og sundhedsdata sammen i nye løsninger og udnytte den hastigt stigende brug af personlige gadgets således, at data fra gadgets også bruges i en forebyggende indsats. 

Med de nuværende søjleopdelte strukturer møder både sundhedsfaglige og patienter barrierer for forebyggelse og behandling. De bør erstattes af strukturer, der understøtter en mere økosystemisk behandlingsform, hvor man i højere grad arbejder på tværs i behandlingen af diabetes. 

Nye teknologier
Jesper Fleischer, CEO i Medicus Engineering, fortalte om udviklings- og certificeringsprocessen af produktet Vagus. Han lagde især vægt på, at produktet er anvendelsesmæssigt sikkert at bruge, og at man kan stole på, at produktet taler sandt. Samtidig er produktet omkostningseffektivt, når man skal have udviklet og godkendt medicinsk udstyr. 

I udviklings- og godkendelsesprocessen spiller forskning og viden en stor rolle og det er essentielt at arbejde tæt sammen på tværs af fagligheder. Her illustrerede Jesper Fleischer, hvordan en godkendelsesproces for medicinsk udstyr kan se ud, og det er tydeligt, at kompleksiteten af alle godkendelsesaspekterne er høj. 

Kontakt
Projektkoordinator: Margit Kristensen 
MTIC (MedTech Innovation Consortium) (partner i Danish Healthtech)
Email: mk@mtic.dk

 

 

 

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email