Vejen til udenlandske markeder går gennem klynger og innovationsnetværk

2020-02-04 Vejen-til-udenlandske markeder-går-gennem-et -innovationsnetværk

Sammen er vi stærkere. Virksomheder, der arbejder med life science og velfærdsteknologi har bedre muligheder for at slå igennem på nye internationale markeder, hvis de samarbejder i en klynge eller et innovationsnetværk. 

Det er langt nemmere for virksomheder at komme ind på et nyt internationalt marked, hvis flere går sammen. Undersøgelser viser, at internationaliseringsgraden stiger markant hos små og mellemstore virksomheder, som deltager i aktiviteter med erhvervsklynger. Særligt leverandører til pleje- og sundhedsområdet har større sandsynlighed for at få foden inden for i et nyt land, hvis de er del af en gruppe eller delegation. Det fortæller projektchef i Cluster Excellence Denmark, Kaspar Nielsen.

Det er et stort arbejde at indtage et nyt marked, der måske har en helt anden struktur, end man er vant til. Særligt pleje- og sundhedsområdet er ofte opbygget anderledes i andre lande end i Danmark. Derfor er det en klar fordel at drage nytte af andres erfaringer og at arbejde sammen med en klynge mod det nye marked, forklarer Kaspar Nielsen, der har mere end 10 års erfaring med internationalisering. Cluster Excellence Denmark er den nationale supportfunktion for innovationsnetværk og klynger i Danmark.

En klynge er en gruppe af virksomheder, der samarbejder med eksempelvis andre virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner om at skabe udvikling, innovation og værdi.

Også det Syddanske EU-kontor anbefaler samarbejde som vejen til internationale markeder. Kontoret hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med at skabe internationale udviklingsprojekter, partnerskaber, kompetencer og netværk.

Vi ser tydeligt, at små og mellemstore virksomheder på sundhedsområdet, der gerne vil opdyrke et internationalt marked, får merværdi, når de samarbejder med de danske erhvervsklynger, siger Allan Nordby Ottesen, EU-konsulent på Det Syddanske EU-Kontor.

Grupper åbner døre
At pleje- og sundhedssektoren netop er anderledes i andre lande, kan den danske afdeling af Prolog Development Center A/S – PDC bekræfte. PDC A/S udvikler og leverer planlægnings- og optimeringsløsninger til sundhedssektoren. I 2019 deltog Ole Grønskov i et internationaliseringsforløb med Welfare Tech, en erhvervsklynge der er partnere i Danish Healthtech, hvor 200 offentlige og private medlemmer samarbejder om udvikling og implementering af sundhedsteknologi.

Hvis vi havde været på egen hånd, ville det have været endnu sværere at få foden inden for i den tyske sundhedssektor. Her er velfærdsområdet forsikringsbaseret, og der var en masse viden om organiseringen og kontakter, som vi kun fik i kraft af, at vi besøgte Tyskland i samarbejde med en erhvervsklynge, forklarer salgsdirektør i PDC A/S, Ole Grønskov.

Virksomheden Wellness Nordic, der arbejder med hjælpemidler som blandt andet terapigyngestolen, har både opnået ekstra salg, netværk og viden ved at være en del af et international klynge-projekt.

Vi har i hvert fald solgt mindst ti sansestole til tyske plejecentre som en direkte følge af at være med i et internationaliseringsprojekt. Derudover har vi via projektet fået kontakt til en tysk demens-professor, som kan give os den nyeste viden. Desuden er vi via Demantec kommet med i et tysk netværk, der har kontakter til de plejecentre, vi gerne vil handle med, fortæller Bent Bonde, direktør i Wellness Nordic.

Find det rette stadie
De danske klynger organiserer matchmaking, vidensdeling, samarbejdsprojekter og internationaliseringsprojekter. I 2018 deltog 4.758 virksomheder i de væsentligste danske klyngers internationale aktiviteter.

Kaspar Nielsen fra Cluster Excellence Denmark bifalder de internationaliseringsforløb i flere trin, som klynger som Welfare Tech tilbyder virksomhederne inden for pleje- og velfærdsteknologi.

Det er ikke nok at tage på en studietur eller at have en enkelt kontakt i et land. Virksomheder, som vil udvide internationalt har brug for en bred samarbejdspartner som en klynge, der både kan tilbyde viden, kontakter og måske endda udviklingsprojekter, siger Kaspar Nielsen.

Teknologi-klyngen Welfare Tech har i en årrække specialiseret sig i en tre-trins-raket inden for internationalisering på pleje- og sundhedsområdet. International koordinator Karen Lindegaard fortæller, at klyngen dermed sikrer, at medlemmerne dels får forhåndsviden om internationale markeder, dels kan deltage i matchmaking- og netværksture. Endelig administrerer Welfare Tech en række innovationsprojekter, hvor målet er at udvikle velfærdsteknologiske løsninger på tværs af landegrænser.

Inden man kaster sig ud i et nyt marked, er der brug for en grundig analyse af både ens egen virksomhed og sundhedsområdet i det land, man ønsker at gøre forretning i. Derfor anbefaler vi, at man deltager i et afklaringsforløb eller et præ-seminar, inden man eksempelvis rejser på en studietur eller investerer i dyre konsulenttimer, fortæller Karen Lindegaard.

Direkte fra præ-seminar til møde i Norge
Virksomheden Applikator er et godt eksempel på, at et præ-seminar kan skabe værdi. Applikator var med, da Welfare Tech og Norwegian Smart Care Cluster i samarbejde inviterede til præ-seminar om Norges sundhedssektor, som optakt til det dansk-norske klyngesamarbejde NorDen 3C i 2017. Applikator udvikler app-baseret velfærdsteknologi til kommunikation i kommuner, regioner og til borgere.

Mødet om det norske marked for sundheds- og plejeteknologi blev startskuddet til Applikators vej ind på det norske marked. På præ-seminaret blev et igangværende udbud i Stavanger Kommune præsenteret, og partner i Applikator, Andreas Melson så straks muligheden.

Det var så relevant, at jeg bookede en flybillet, mens jeg stadig sad til arrangementet, husker Andreas Melson, partner i Applikator. Han sprang bogstaveligt talt direkte fra deltagelsen i arrangementet og på et fly til Stavanger.

Hospitalsbesøg gav nye muligheder
Projektet Digital Health & Care 4.0, som PDC deltog i, er et nordisk klynge-til-klynge-samarbejde under Welfare Tech. Målet var at støtte SMV’er i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked via markedsindsigt, netværk og produktpræsentationer.

Foruden markedsvalidering med tyske eksperter og netværk til andre nordiske virksomheder fik deltagerne også direkte kontakt til beslutningstagere, da de besøgte et tysk sygehus. Som et resultat af mødet er PDC blevet inviteret til flere opfølgende møder i Tyskland, hvor de skal demonstrere deres digitale planlægningsløsning.

I Digital Health and Care har flere end 150 nordiske virksomheder deltaget aktivt i aktiviteter for derved at afklare deres muligheder på det tyske pleje- og sundhedsmarked. Projektet Demantec, som Wellness Nordic var en del af, var et dansk-tysk demenssamarbejde. Her deltog flere end 400 personer fra virksomheder og offentlige institutioner over tre år i netværksaktiviteter og konferencer.

Internationalt fokus kan give førerposition
Det er vigtigt, at de danske erhvervsklynger fortsat har et skarpt øje på udlandet. Det internationale fokus i de danske klynger kan også være med til at gøre Danmark førende på nye teknologiske områder, mener Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-kontor.

Tidligere var telemedicin og sundhedsfremmende apps nogle af de nye teknologiske områder i sundhedssektoren. I dag er blandt andet kunstig intelligens et spændende område med stort potentiale. Men det kan være svært for særligt mindre virksomheder at få overblik over deres muligheder for at deltage i innovationsprojekter og for at få funding, mener Allan Nordby Ottesen.

Denne opgave kan erhvervsklyngerne løfte ved eksempelvis at formidle viden, afholde events, lave matchmaking med mere. Et godt eksempel er AI-Konferencen i september 2019 i Odense. Her var der – foruden en masse videndeling – rådgivning om funding og innovationsprojekter fra  projekterne VIND – VelfærdsInnovation med Nyttige Data og Syddansk OPI-pulje, som begge ligger under Welfare Tech. Derudover kunne deltagerne også få viden om EU-fundingmuligheder fra os på Det Syddanske EU-kontor, siger Allan Nordby Ottesen.

I 2020 inviterer Welfare Tech til internationaliseringsprojekter rettet mod pleje- og sundhedssektoren. Projektet Access & Acceleration er rettet mod Tyskland og Digital Health & Care 4.0 fortsætter det stærke nordisk/tyske klynge-til-klynge-samarbejde. Derudover er der aktiviteter med fokus på Norden, Nederlandene og USA.

I Innovationsnetværket Danish Healthtech afholdes der flere aktiviteter, der skal hjælpe SMV’er til Canada og Skotland. Læs mere om aktiviteterne rettet mod det skotske marked.

Af: Lotte Overbjerg, journalist hos Welfare Tech
Kontakt: Lene Vistisen, netværksleder i Danish Healthtech, levi@welfaretech.dk
Foto: Virksomheden Wellness Nordic har succes med deres sansesenge- og stole. Via et internationaliseringprojekt i en erhvervsklynge fik Wellness Nordic både kontakt til potentielle kunder, til en tysk netværk og til en professor med den nyeste viden på demensområdet. Foto: Ard Jongsma.

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email