Vidensamarbejde: Boost din produktudvikling

2020 01 08 Vidensamarbejde_Boost

Projektet Data- og designdrevet Sundhedsinnovation (DDSI) har åbnet op for en ny ansøgningsrunde for virksomheder. Ansøg nu og boost din produktudvikling, få adgang til resourcer og vær med til at udvikle banebrydende løsninger til sundhedssektoren.

Start-ups og SMV’er kan ansøge om et projektforløb og få allokeret penge til et vidensamarbejde med forskere på DTU eller professionshøjskolen Absalon.

Data og eksperthjælp til udvikling af din sundhedsløsning
Har du brug for nogle af Danmarks førende eksperter inden for udvikling af teknologiske løsninger til sundhedssektoren? Eller skal du bruge dybere brugerforståelse i forhold til sundhedspersonale og dataindsigter om specifikke sundhedsudfordringer?

Så har du mulighed for at få tilknyttet nogle af Danmarks førende eksperter fra DTU eller Professionshøjskolen Absalon. Du får minimum 300 timers udviklingstid, som hjælper din løsning eller produkt tættere på markedet. Vi har desuden mulighed for at gå databaseret ind og analysere, hvilken konkret værdi og effekt din løsning kan skabe i sundhedssystemet.

En faciliteret proces, hvor du får:

• Tilknyttet en eller flere eksperter fra DTU og Absalon

• Datamæssigt analyseret effekten af din løsning i sundhedssektoren

• Viden og netværk ind i sundhedssystemet.

Hvem er du?
Du er igennem de første faser af din produktudvikling og har klart definerede behov for at komme videre. Det eneste du selv skal bidrage med er dit engagement i udviklingsarbejdet.

Resourcer der tilbydes:

• Videnbidrag fra forskere og praktikere fra DTU og Absalon. Værdi op til 400.000 kr.

• Databaserede indsigter og informationer om sundhed og sundhedspraksis fra Region Sjælland. Værdi op til 80.000 kr.

• Bistand til tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb fra designvirksomheden Cumuli Design Lab. Værdi op til 50.000 kr.

• Tilskud til særlige konsulentydelser. Værdi op til 35.000 kr. 

Ansøgningsfrist
Mandag d. 3. februar 2020 kl. 12.00 på sundhedsdata.com.

Hør mere
Susanne Eiler Projektkoordinator susanne@cumuli.net, +45 4057 4079 http://sundhedsdata.com

Projektpartnere
FIERS, DTU, Erhvervshus Sjælland, Absalon og Cumuli Design Lab.

Del gerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email